Ympäristöraportit

Jätehuollon vuosikertomus

2018

2017

2016

2015

2014

2013     

Ympäristöpaneeli 

Metsä-Tuomelan jäteaseman ja jäteaseman alueella olevan Kekkilä Oy:n kompostointilaitoksen yhteinen ympäristövaikutusten seuraaminen on aloitettu vuonna 2005 ympäristöpaneelin avulla.

Ympäristöpaneeliin toivotaan mukaan asukkaista noin kahden kilometrin säteellä jäteasemasta, mutta myös kauempana asuvat voivat antaa palautetta. Panelistit seuraavat päivittäin Metsä-Tuomelan jäteaseman ja Kekkilän kompostointilaitoksen ympäristön hajuja, melua, pölyä, roskaisuutta tai muita haittoja. Palautteet havainnoista annetaan sähköisen internetpohjaisen karttapalvelun kautta. Jäteaseman ja kompostointilaitoksen henkilökunta vastaa järjestelmän kautta mahdollisemman nopeasti. Karttapalvelua voi käyttää tietokoneella ja kosketusnäyttöisillä laitteilla.

Panelisteilta saaduista vastauksista Ramboll Finland Oy laatii vuosittain raportin. Raportissa selvitetään raportoitujen hajupäivien lukumäärä sekä hajun voimakkuus ja häiritsevyys. Hajupäivät ovat päiviä, jolloin yksikin panelisteista havaitsee jäteaseman toiminnasta aiheutuvaa hajua.

Kaikki raportit ovat paperiversiona nähtävissä virastotalolla ja jäteasemalla.

Ympäristöpaneeli

 

vuosiyhteenveto 2018

 

joulukuu ja vuosiyhteenveto 2017

joulukuu ja vuosiyhteenveto 2016

joulukuu ja vuosiyhteenveto 2015

joulukuu ja vuosiyhteenveto 2014

joulukuu ja vuosiyhteenveto 2013

joulukuu ja vuosiyhteenveto 2012

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen vesistöalueen jokien tilaa tarkkaillaan Vantaanjoen yhteistarkkailuna. Yhteistarkkailun perustana ovat vesistöön jätevesiä johtavien kuormittajien ympäristöluvat, muut vesien johtamisluvat sekä kuntien vesistöseurannat.

Lisätietoa Vantaanjoen yhteistarkkailusta Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY ry) verkkosivuilta:

Vantaanjoen yhteistarkkailu, VHVSY ry

 Yhteistarkkailuraportit ladattavissa:

VHVSY ry:n julkaisusarja