Ajankohtaista

Ilmastotyö, Yritykset

Yritysten ilmastotyölle tarjolla tukea – yritysten ilmastoverkosto kokoontui 16.1.

22.1.2024

Yritysten ilmastoverkoston käynnistäminen on tärkeä osa koko kunnan ilmastotyötä. Se on myös yksi osa-alue ympäristöministeriön ilmastohanketta, johon Nurmijärven kunta sai avustusta. Kunta järjesti alueen yritysten kanssa ensimmäisen ilmastotyöhön liittyvän tapaamisen Krannin tilalla viime viikolla. Paikalla oli toistakymmentä yrityksen edustajaa, jotka ovat kiinnostuneet oman yrityksensä ympäristöystävällisyyden kehittämisestä, yhteistyöstä kunnan ja muiden alueen yritysten kanssa sekä ilmastoasiantuntijoiden Motiva Servicesin ja Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keuken tarjoamasta avusta.

Ilmastotyö koskettaa kaikkia

Yritysten ilmastoverkoston toiminta on merkittävässä roolissa, kun puhutaan koko kunnan ilmastotyötä. Kunnan kokonaispäästöistä yrityksien osuus on noin 45 %, kotitalouksien noin 45 % ja kuntaorganisaation osuus on noin 10 %.

Paikalla tilaisuudessa olleet kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen ja kunnanjohtaja Outi Mäkelä nostivat esiin ilmastotyön ja yritysten ilmastoverkoston tärkeyttä sekä toivoivat, että kunnan ja yritysten yhteistyö ja yritysten keskeinen yhteistyö kehittyvät verkostoitumisen myötä.

Ilmastomuutoksen hillitseminen on iso ja kaikkia koskettava haaste, josta selviäminen sujuu jouheammin yhteistyötä tekemällä.

Yritysten ilmastotyön tukena Motiva Services ja Keuke

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen on helpompaa, kun yritykset yhdistävät voimansa ja jakavat käytänteitänsä toinen toisilleen. Lisäksi ilmastotyön asiantuntijoiden Motiva Servicen ja Keuken tuki helpottaa toimien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Motiva Services toimii verkoston käynnistämisen tukena sekä toimintamallin luomisessa. Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus, Keuke auttaa yrityksiä esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavien investointilaskelmien sekä rahoituskanavien löytämisessä.

Ympäristöministeriön avustusta saanut kunnan ilmastohanke kestää tämän vuoden syyskuulle saakka. Yritysverkoston toimintaa tullaan jatkamaan ja laajentamaan hankeajan jälkeen.

Verkostoituminen muiden yritysten kanssa tärkeää

Tilaisuudessa keskusteltiin yritysten ilmastoverkostoon kohdistuvista tarpeista ja siitä, miten yritykset voisivat auttaa toisiaan ilmastotyössä. Esiin nousivat muun muassa avunsaanti energiaratkaisuissa, hyvien käytänteiden jakaminen, teknologiaosaaminen, tukea viestintään, brändäykseen ja näkyvyyteen sekä auditointipalveluja esim. sertifikaattien mukaisen toiminnan valvomiseen

Tilaisuudessa syntyi useita yritysten välisiä keskusteluja ja yhteistyöaihioita.

Tapaamisten teemoiksi toivottiin muun muassa työkaluja hiilijalanjäljen mittaamiseen, konkreettisia esimerkkejä siitä, miten yritykset ovat onnistuneet toteuttamaan ilmastotyön yrityksessä ja säilyttämään kilpailuetunsa markkinoilla sekä oppia siitä, miten ilmastoviestintää tulee toteuttaa uskottavasti.

Vastuullisuuden ja brändiedun hyödyntämiseen sekä näkyvyyden lisäämiseen toivotaan myös verkostolta tukea.

EDIT, lisätty 21.3.2024 tämä tiedosto: Kooste 16.1.2024 tapaamisesta.

Ilmoittaudu mukaan!

Seuraava yritystapaaminen pidetään 21.3.2024 Röykkä Resortin tiloissa, ja siihen voivat osallistua myös yritykset, jotka eivät ensimmäiseen tapaamiseen päässeet. Toukokuussa tapaaminen on Nordqvistilla.

Ilmoittautuminen 21.3. tilaisuuteen   

Lisätietoa hankkeesta kunnan kotisivuilla.

Takaisin listaukseen