Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Opinto-ohjaus

PAKOLLISET KURSSIT

OP1 Minä opiskelijana

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

OP3:Tutorkurssi

Tutorkurssille osallistuvat toimivat aktiivisesti lukiomme tutoreina sekä ovat mukana lukion markkinoinnissa. Kurssille haetaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Suoritusmerkintä.

OP4: Opiskelijakuntatoiminta

Tavoitteena on luoda opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta osallisuuden kautta, sekä vahvistaa opiskelijan sitoutumista yhteiskuntaan oman vaikuttamisen kokemuksen kautta. Suoritusmerkintä.

OP5: Työelämä oppimisympäristönä

Kesätyöstä kurssiksi. Tavoitteena on syventää tietämystä työ-ja elinkeinoelämästä, eri ammattialoista sekä yrittäjyydestä. Pääosin itsenäisesti suoritettava kurssi edellyttää tutustumista ja työskentelyä itse valitussa ja hankitussa työpaikassa vähintään 30 tuntia lukuvuoden ulkopuolella. Kurssin voi suorittaa joko 1. tai 2. opintovuoden kesälomalla. Kurssin suorittamisesta ja tutustumisjärjestelyistä on sovittava etukäteen opinto-ohjaajan kanssa. Suoritusmerkintä.

OP6: Työ-ja yrityselämään tutustuminen

Kurssin suorittamisesta sovitaan etukäteen opinto-ohjaajan kanssa. Suoritusmuotona kesätyö + portfolio. Kurssia ei voi suorittaa koulutyön ohessa tehdyn työn perusteella. Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 2 viikon täysipäiväistä työskentelyä kesäloman aikana. Kurssi on suoritettavana eri vuoden kesällä kuin OP5. Suoritusmerkintä.

OP7: Ohjelmointia ja tietoverkkoja – yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Opiskelu vaatii pitkäjänteistä työtä sekä itsenäistä ja omatoimista työotetta. Opiskelu tapahtuu verkossa. Opinnoissa menestymisen myötä on mahdollista saada opiskelupaikka IT-tiedekuntaan. Opinnoista saat myös kursseja (1-2) lukio-opintoihisi. Lisäksi yliopistokurssien suoritukset ovat voimassa toistaiseksi eli saat kurssin hyväksiluettua myöhemmissä yliopisto-opinnoissasi. Lisätietoja opinto-ohjaajalta.

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

OV1 NYKlanit

OV2 Oppilaskuntatoiminta