Nurmijärven lukio

Rajamäen toimipiste

Rajamäen toimipiste sijaitsee Seitsemän veljeksen koulun yhteydessä Rajamäellä. Rajamäen toimipiste on muuttanut Rajakaaren tiloista moderniin väistörakennukseen Kuntolan hiekkakentälle osoitteeseen Kuntolanpolku 3C, 05200 Rajamäki. Ennen 1.1.2020 tehtyä hallinnollista yhdistymistä, Nurmijärven lukion Rajamäen toimipiste on toiminut nimellä Rajamäen lukio.

Nurmijärven lukion Rajamäen toimipiste on laadukas lähilukio. Lukiossamme on vireä opiskelijakuntatoiminta, monipuoliset liikuntamahdollisuudet sekä henkilökohtaisesti räätälöidyt opiskelun tukipalvelut, jotka takaavat mielekkään perustan lukio-opinnoille. 

Lukion oppimäärä sisältää:

 • äidinkieltä ja kirjallisuutta
 • toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä
 • matematiikkaa ja luonnontieteellisiä opintoja
 • humanistis-yhteiskunnallisia opintoja kuten historiaa, yhteiskuntaoppia, psykologiaa ja filosofiaa
 • uskontoa tai elämänkatsomustietoa
 • liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita sekä terveystietoa (nuorten oppimäärä tai alle 18-vuotiaana aikuislukiossa opintonsa aloittanut)
 • opinto-ohjausta

Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä ja opintojaksoissa. Opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista opinnoista.Lukio päättää opintojaksojen laajuudet.

1.8.2021 alkaen nuorille tarkoitettu oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä ja aikuisten oppimäärä 88 opintopistettä (siihen asti vähintään 75 kurssia/44 kurssia)

Tasokas opetus yhdistettynä yhteistyöverkostomme luomiin mahdollisuuksiin tarjoaa opiskelijoillemme kilpailukykyisen pohjan jatko-opintoihin kaikille asteille. Pystymme tarjoamaan laajan kurssitarjonnan hyödyntämällä yhteistyötä Kirkonkylän toimipisteen kanssa. Tarjottava kielivalikoima ja kurssitarjotin tarkentuvat lukuvuosittain opiskelijoiden kurssivalintojen perusteella.

Lukion suoritettuaan opiskelija

 • osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten
 • on oma-aloitteinen
 • osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa
 • osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä
 • osaa pohtia erilaisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia
 • osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä.

Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin.

Nurmijärven lukion Rajamäen toimipisteellä on mm.

 • yhteistyöoppilaitos Japanissa, Moriokassa
 • Kiina-yhteistyötä; opiskelija- ja opettajavierailuita monivuotisen yhteisyöohjelman kautta
 • yhteistyötä opintomatkojen kautta eri oppiaineissa sekä kielen oppimisen että aineiden sisältöjen näkökulmasta myös oppiainerajat ylittäen

Lukiomme tarjoaa monipuolisen liikunnan kurssitarjonnan, joka pitää sisällään koulukohtaisia valinnaisia opintoja. Esimerkiksi joukkuelajeista kiinnostuneelle tarjotaan mahdollisuus ohjattuun harjoitteluun, peleihin ja joukkuetoimintaan liittyviä opintoja.  Tavoitteena on myös ohjata pelaajia toimimaan vastuullisesti yhdistäen lukio-opinnot sekä tavoitteellinen urheiluharjoittelu. Liikunnan opinnoissa on myös mahdollisuus osallistua toimitsijakoulutukseen, pelinohjaaja- ja valmennuskoulutukseen mikäli opiskelijavalintoja on riittävästi kyseisenä lukuvuotena. Teemme myös aktiivisesti yhteistyötä korkeakoulujen, yritys- ja elinkeinoelämän sekä muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Mikäli olet kiinnostunut tekemään oppilaitoksemme kanssa yhteistyötä, ole rohkeasti yhteydessä! Teemme mielellämme aktiivista yhteistyötä yritys- ja elinkeinoelämän sekä korkeakoulujen kanssa.