Opiskelu lukiossa

Kansainvälisyys

Nurmijärven lukion kansainvälisyystoiminta

Kansainvälisyysajattelu ja -toiminta on osa Nurmijärven lukion toimintakulttuuria. Lukion opetus tukee opetussuunnitelman mukaisia kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita. Nurmijärven lukiossa kansainvälisyystoiminta on vilkasta ja se näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme.

Vuosittain järjestetään useita opintomatkoja ulkomaille ja vastavuoroisesti Nurmijärven lukiossa vierailee ulkomaisia ryhmiä, opettajia sekä opiskelijoita. Lisäksi toteutetaan Erasmus+ -projekteja. Lukiostamme lähtee vuosittain myös opiskelijoita vaihto-opiskelijoiksi ympäri maailmaa. Lisänä koululle toivotetaan tervetulleeksi työn seurantaan ulkomaalaisia opettajia tai muuta opetustyöstämme kiinnostuneita henkilöitä.

Kotikansainvälisyys näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme. Vuosittain koulussamme on vaihto-opiskelijoita (lukuvuonna 22-23 vaihto-opiskelijoita on Yhdysvalloista, Belgiasta, Thaimaasta ja Saksasta). Koululle on kutsuttu ja kutsutaan vierailijoita elävöittämään oppitunteja (esim. svenska nu- etävierailut), englannin kielen tunneilla on ollut etäprojekteja toisen maan koulun opiskelijoiden kanssa (esim. Media Literacy Workshop). Lisäksi joissakin kielissä järjestetään suurlähetystöjen järjestämiä kilpailuja sekä käydään tutustumassa vaikka ”saksalaiseen Helsinkiin” (Saksalainen kirjasto ja kirkko, Goethe-instituutti, jne.).

Nurmijärven lukion Kirkonkylän toimipisteen Erasmus+ -projekti (2019 – 2021, lisäaika 2022)

Young Entrepreneurs Discovering Cultural Heritage (Y.E.D.C.H)

This project is meant to teach students how to come up with ideas, develop those ideas and eventually how to turn them into viable business plans directed to solving environmental, social or economic issues. It will give the students directly involved in the partnership, the increased sense of initiative and entrepreneurship.The main goal of the project is the development of key competences including multilingualism, self-acquisition, entrepreneurship and cultural and civic awareness.

Nuoret yrittäjät etsimässä tietoa kulttuuriperinnöstä

Tämän Erasmus-projektin tavoitteena on opettaa opiskelijoita innovoimaan yritysideoita, kehittämään niitä ja lopulta tehdä niistä toteuttamiskelpoista yritystoimintaa. Näiden yritysideoiden tavoitteena on ratkaista ympäristö-, yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia huomioiden kunkin maan kulttuuriperintö. Projekti tarjoaa siinä oleville opiskelijoilla mahdollisuuden kasvattaa aloitekykyään ja yrittäjyysajattelua. Projektin päätavoite on kehittää opiskelijoiden kompetenssia monikielisyydessä, itsenäisessä tiedonhankinnassa, yrittäjyydessä sekä kasvattaa heidän kulttuurista ja yhteiskunnallista tietoisuutta.

Projekti lyhyesti:

Myönnetty summa: 29541 €

Mukana olevat maat ja vierailuajat:

Puola, Rzeszow                         12-2019 (pääkoordinaattori)

Turkki, Bafra/Samsun              12-2021

Kreikka, Elefsina                       03-2022

Italia, Ferentino                        04-2022

Suomi, Nurmijärvi                    05-2022

Yhdellä matkalla mukana oli aina 2 opettajaa ja 5-7 opiskelijaa. Suurimmaksi osaksi kulut maksettiin hankerahasta.

Projektiin kuului vastavuoroisuus. Puolan vierailun aikana opiskelijat majoittuivat perheissä, mutta Covid-pandemian vuoksi seuraavat vierailut majoituttiin hotellissa.

Projektissa mukana olevat opettajat Pia, Sari, Pekka ja Paavo.

Slide-esitys Puolan vierailusta:

Erasmus+ Poland summary

Vierailu Kreikassa maaliskuussa 2022
Vierailu Suomessa toukokuussa 2022