Opiskelu lukiossa

Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Lukion opetussuunnitelman 2021 ja opintojaksokuvaukset

Nurmijärven lukion molemmissa toimipisteissä tarjotaan lukion opetussuunnitelman mukaisia valtakunnallisia ja valinnaisia opintojaksoja sekä oppilaitoskohtaisia valinnaisia opintojaksoja. Oheisilla alasivuilla on syksyllä 2021 ja tämän jälkeen aloittaneiden opiskelijoiden opintojaksojen tiivistetyt kuvaukset. Kaikki esitellyt opintojaksot on valittavissa molemmissa toimipisteissä, ellei toisin mainita.

Syksyllä 2021 aloittavien opiskelijoiden Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma löytyy täältä.

Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloittaville opiskelijoille

Lukiossa vaikutat itse opinto-ohjelmaasi ja opiskeluaikatauluusi. Useimmilla lukiolaisilla opiskelu kestää kolme vuotta, mutta opiskelut voi suorittaa myös neljässä vuodessa. Perustellusta syystä rehtori voi neljännen vuoden jälkeenkin antaa suoritusaikaan pidennystä (esimerkiksi mikäli joudut keskeyttämään opintosi pidemmäksi aikaa terveydellisten syiden vuoksi). Opintojaksovalinnoissa ja lukujärjestyksen laatimisessa sinua auttavat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtori.  

Nuorille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvien valtakunnallisten opintojen tuntijako Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksessa syksystä 2021 alkaen:

Oppiaineryhmä ja oppiainePakolliset opinnot opintopisteinäOpiskelijoille tarjottavien valtakunnallisten valinnaisten opintojen määrä opintopisteinäOpiskelijoille tarjottavien paikallisten valinnaisten opintojen määrä opintopisteinä
Äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot
Äidinkieli ja kirjallisuus126*
A-kieli124*
B1-kieli104*
B2- ja B3-kielet16+16*
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Matematiikan yhteiset opinnot2
Lyhyt matematiikka104*
Pitkä matematiikka186*
Biologia46*
Maantiede26*
Fysiikka212*
Kemia28*
Humanistis-yhteiskunnalliset opinnot
Filosofia44*
Psykologia28*
Historia66*
Yhteiskuntaoppi62*
Uskonto tai elämänkatsomustieto48*
Terveystieto24*
Taito- ja taideaineiden opinnot
Liikunta46*
Musiikki ja kuvataide yhteensä6
Musiikki2 tai 44*
Kuvataide2 tai 44*
Opinto-ohjaus4*
Tietotekniikka*
Temaattiset opinnot6*
Pakolliset opinnot yhteensä94 tai 102
Valtakunnalliset valinnaiset opinnot vähintään20
Opinnot yhteensä vähintään150

*Lisäksi järjestetään paikallisia valinnaisia opintoja. Kyseisten valinnaisten opintojen opintotarjonta tarkentuu lukuvuosittain.