Opiskelu lukiossa

Opinto-opas

Opinto-oppaasta löytyy lukio-opiskeluihin liittyviä tärkeitä tietoja. Perehdythän siihen huolella!

Ajankohtaiset asiat löytyvät toimipistekohtaisesti

Ajankohtaista Kirkonkylä: https://www.nurmijarvi.fi/nurmijarven-lukio/kirkonkylan-toimipiste/ajankohtaista/

Ajankohtaista Rajamäki: https://www.nurmijarvi.fi/nurmijarven-lukio/rajamaen-toimipiste/ajankohtaista-2/

Opetussuunnitelmaa täydentävä Nurmijärven lukion lukuvuosisuunnitelma 2022-2023 sekä siihen liittyviä ohjeistuksiamme sekä suunnitelmia:

Nurmijärven lukion lukuvuosisuunnitelma 2022-2023

Lukuvuosisuunnitelman liite: Nurmijärven lukion järjestyssäännöt

Lukuvuosisuunnitelman liite: Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Lukuvuosisuunnitelman liite: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Lukuvuosisuunnitelman liite: Oppilaitoskohtainen opiskelijahuoltosuunnitelma