Nurmijärven lukio

Kirkonkylän toimipiste

Nurmijärven lukion Kirkonkylän toimipiste sijaitsee Nurmijärven yhteiskoulun tiloissa, osoitteessa Pratikankuja 8, 01900 Nurmijärvi. Nurmijärven lukio on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Aiemmin Nurmijärven lukion Kirkonkylän toimipiste on toiminut Nurmijärven yhteiskoulun lukiona.

Nurmijärven lukion Kirkonkylän toimipiste tarjoaa paikallisen lähilukion saavutettavuuden, keskikokoisen lukion hyvän kurssitarjonnan ja erittäin tasokkaan opetuksen kaikissa oppiaineissa – innostavasti ja  hyvillä tuloksilla!

Kieltenopiskelun jatkuvuus on yksi koulun vahvuus. Peruskoulussa aloitettua kielenopiskelua pystyy jatkamaan lukiossa.

Myös muissa oppiaineissa pystymme tarjoamaan laajan kurssitarjonnan hyödyntämällä yhteistyötä Rajamäen toimipisteen kanssa. Tarjottava kielivalikoima ja kurssitarjotin tarkentuu lukuvuosittain opiskelijoiden kurssivalintojen perusteella.

Lukion oppimäärä sisältää:

 • äidinkieltä ja kirjallisuutta
 • toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä
 • matematiikkaa ja luonnontieteellisiä opintoja
 • humanistis-yhteiskunnallisia opintoja kuten historiaa, yhteiskuntaoppia, psykologiaa ja filosofiaa
 • uskontoa tai elämänkatsomustietoa
 • liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita sekä terveystietoa (nuorten oppimäärä tai alle 18-vuotiaana aikuislukiossa opintonsa aloittanut)
 • opinto-ohjausta

Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä ja opintojaksoissa. Opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Nurmijärven lukion Kirkonkylän toimipisteessä tarjotaan myös monipuolisesti paikallisia valinnaisia opintoja, kuten esimeriksi ylioppilaskirjoituksiin valmentavia abiturienttiopintojaksoja ja lukion aloittaville kohdennettuja tukiopintojaksoja.

Lukion suoritettuaan opiskelija

 • osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten
 • on oma-aloitteinen
 • osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa
 • osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä
 • osaa pohtia erilaisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia
 • osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä.

Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin.

Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö

 • Olemme mukana Erasmus+ hankkeessa
 • Kiina-yhteistyö: opiskelija- ja opettajavierailuita Sanghaihin ja Pekingiin monivuotisen yhteistyöohjelman kautta.
 • Opintomatkoja eri oppiaineissa niin kielen oppimisen kuin eri aineiden sisältöjen näkökulmista. Esimerkiksi kielimatkat Ranskaan ja Saksaan, fysiikan opintomatka Cerniin ym. 
 • Korkeakouluyhteistyötä
 • Yrittäjyysyhteistyötä
 • Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa
 • Yhteistyötä lähialueiden toisen asteen oppilaitosten kanssa
 • Mukana liikkuva opiskelu – hankkeessa
 • Voit myös ehdottaa meille uusia yhteistyöehdotuksia!