Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Uskonto

Uskonnon kursseja voi käydä myös muussa kuin numerojärjestyksessä. 

PAKOLLISET KURSSIT

UE 1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä 

*Uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen  

*Maailman ja Suomen uskontotilanne 

*Pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat  

*Kolmeen maailmanuskontoon – kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin liittyvät ajankohtaiset kysymykset  

*Kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä yhteyksissä 

UE 2 Maailmanlaajuinen kristinusko 

*Kristinuskon keskeiset suuntaukset ja syntytausta 

*Uskonnon asema ja taustat eri puolilla maailmaa 

*Ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

UE 3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 

*Hindulaisuus, buddhalaisuus, taolaisuus, sintolaisuus, kungfutselaisuus, luonnonuskonnot 

*Uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä 

*Uskontojen nykytilanne 

*Kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä yhteyksissä 

UE 4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa 

•Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja uskonnottomuus 

•Kyselytutkimuksia mihin Rajamäellä uskotaan: kummituksiin, ufoihin, enkeleihin, yliluonnolliseen, kohtaloon?   

•Uskontoihin liittyvät tavat, juhlat, perinteet Suomessa 

•Uskonnon- ja katsomuksenvapaus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa 

•Vierailut kurssilaisia kiinnostaviin uskonnollisiin kohteisiin Helsingissä  

UE 5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa 

*Populaarikulttuuri=musiikkielokuvat, sarjakuvat, videopelit ja kirjallisuus jne.  

*Uskonnolliset teemat, symboliikka ja myytit 

*Raamatun kertomusten erilaiset tulkinnat taiteessa  

*Muinaissuomalainen uskonto 

UE 6 Uskonnot ja media 

• Miten uskonnot näkyvät medioissa? Millä tavalla uskontoihin liittyvistä asioista uutisoidaan?  

• Uskonnollisen kielen ja kuvien käyttö eri medioissa esim. miten montaa Raamatun ilmausta Mertaranta ehtii käyttää yhden lätkämatsin aikana? Mitä paavi tviittaa?  

• Median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki 

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-UE 7 Raamattutieto ja soveltava etiikka

Maailmankirjallisuuden tunnetuimman ja luetuimman teoksen ympärille rakentuva kurssi.  

•Vierailut Helsingin yliopiston Eksegetiikan laitokselle ja Diakonia-ammattikorkeakouluun. 

•Raamatun tutkimus ja tulkintatavat: fundamentalistinen, konservatiivinen, pelastushistoriallinen, eksistentialistinen ja feministinen tulkinta.  

•Ratkaistaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä eri näkökulmista.   

 
R-UE 8 Uskonnon kertauskurssi 

*Kerrataan lukion uskonnon kurssit ylioppilaskokeita varten.  

* Treenataan aiempien ylioppilaskokeitten tehtävien avulla huippuvastauksia ja käytetään erilaisia sähköisiä tehtävätyyppejä.

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-UE7 Raamattutieto ja soveltava etiikka  

  • Maailmankirjallisuuden tunnetuimman ja luetuimman teoksen ympärille rakentuva kurssi. Kurssi sisältää vierailut Helsingin yliopiston Eksegetiikan laitokselle ja Diakonia-ammattikorkeakouluun sekä perehtymistä Raamatun tutkimukseen, erityisesti Vanhan ja Uuden testamentin tutkimukseen ja kääntämiseen. 
  • Raamatun tulkintatavoista perehdytään erityisesti seuraaviin: fundamentalistinen, konservatiivinen, pelastushistoriallinen, eksistentialistinen ja feministinen tulkinta. 
  • Opiskelijoiden pitämissä esitelmissä ratkaistaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä.  
  • Soveltavan etiikan lähtökohtana on etiikan tietopaketti (luterilainen, ortodoksinen ja katolinen etiikka).

K-UE8 Uskonnon kertauskurssi

  • Kurssin tavoitteena on ohjatusti kerrata lukion uskonnon oppimäärää ylioppilaskokeita varten. 
  • Kurssilla käydään läpi eri kurssien keskeisiä sisältöjä sekä aiempia ylioppilaskokeitten tehtäviä ja niihin vastaamista.  
  • Kurssi järjestetään opiskelijoiden viimeisessä ylioppilaskirjoituksia edeltävässä jaksossa.