Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Matematiikka lyhyt oppimäärä

Oppimäärän vaihtaminen

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti:

MAA2  –>  MAB2

 MAA3 –>  MAB3

MAA6 –>  MAB7

MAA8 –>  MAB4

MAA10 –> MAB5

PAKOLLISET KURSSIT

MAY1. Luvut ja lukujonot 

· reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta, funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta

· lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa

· logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys, muotoa , x ∈ℕolevien yhtälöiden ratkaiseminen

· geometrinen jono ja summa

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt

· suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus

· ongelmien muotoileminen yhtälöiksi

· yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen

· ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen

· toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

MAB3 Geometria

· kuvioiden yhdenmuotoisuus

· suorakulmaisen kolmion trigonometria

· Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause

· kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen

· geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

MAB4 Matemaattisia malleja

· lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen

· potenssiyhtälön ratkaiseminen

· eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla

· lukujonot matemaattisina malleina

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys 

· diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen

· regression ja korrelaation käsitteet

· havainto ja poikkeava havainto

· ennusteiden tekeminen

· kombinatoriikkaa

· todennäköisyyden käsite

· todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä

MAB6 Talousmatematiikka

· indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia

· taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MAB7 Matemaattinen analyysi 

· graafisia ja numeerisia menetelmiä

· polynomifunktion derivaatta

· polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen

· polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä

MAB8. Tilastot ja todennäköisyys

· normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet

· toistokoe

· binomijakauma

· luottamusvälin käsite

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-MAB9: Ylioppilaskirjoituksiin kertaava kurssi 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa ja kertaa taitojaan yo-tutkintoa varten,  saa laskurutiinia oikean tasoisista tehtävistä ja tutustuu vanhoihin ylioppilastehtäviin.  Sisältönä lukion matematiikan pakollisten ja syventävien kurssien keskeinen aines. 

R-MAB10: MAY1 ja/tai MAB2 täydentävä kurssi 

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijaa matematiikan aloituksessa ja vahvistaa lukion matematiikan perustaitoja. Sisällöt Kurssien MAY1 ja/tai MAB2 aihepiirit. 

 R-MAB11: Laskupaja 

Opiskelija voi mennä laskupajaan laskemaan niitä tehtäviä, jotka hänelle ovat vaikeita. Voi saada ohjausta tarvittaessa joka viikko. Oppilas ottaa itse vastuuta tehtävien suorittamisessa.

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-MAB9  Kertaus

Kerrataan kaikkien kurssien keskeiset sisällöt. Lasketaan yo-tehtäviä ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.