Klaukkalan osayleiskaava

Valtuusto on 27.1.2016 § 6 hyväksynyt Klaukkalan osayleiskaavan.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Klaukkalan kaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset 16.11.2016.

Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja valitusten käsittely on kesken.

osayleiskaavan rajaus:

 

 

Klaukkalan ohikulkutie

Yleissuunnitelman aineisto

Yleiskartta  

Tiesuunnitelman aineisto

Ely-keskus