Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentamiseen ja muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lupa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Lupa on toimenpiteestä riippuen:

  • Rakennuslupa
  • Toimenpidelupa
  • Toimenpideilmoitus
  • Purkamislupa tai -ilmoitus

Lupia voidaan hakea myös sähköisesti.

Katso myös 

Julkipanot päätöksistä