Asemakaavasta poikkeaminen

 

 Poikkeamishakemus

Poikkeamishakemus

 

Yllä olevan asiakirjan voi täyttää sähköisesti tai käsin. Tulostetun ja allekirjoitetun lomakkeen voi toimittaa kaavoituksen asiakaspalveluun.

Poikkeamispäätoksen valmistelun kustannukset.

Linkki hinnastoon

Karttaliitteet:

  • Ote rekisterikartasta 1 kpl
  • Kiinteistörekisterin karttaote 2 kpl
  • Ote asemakaavasta määryksineen 5 kpl
  • Asemapiirros 5 kpl (pääsääntöisesti mittakaavaan 1:500)
  • Riittävästi muuta havainnollistavaa materiaalia poikkeamisesta riippuen, josta voidaan arvioida poikkeamisen vaikutuksia. Esimerkiksi kuvia julkisivuista, perspektiivikuva, havainnekuva ja valokuvasovite.
  • Jos poiketaan asemakaavassa määrätystä kattokulmasta, olisi hyvä esittää rakennuksen leikkauskuva.

Lisätietoja:

Kaavoituksen asiakaspalvelu puh. 040 317 2350 tai 040 317 2351

Janne Oittinen
kaavasuunnittelija
Puh. 040 317 2364

 

Mirka Karttunen
kaavoitusinsinööri
Puh. 040 317 2375