Ympäristö

Pääkirjaston peruskorjausurakka käynnistynyt

Pääkirjaston peruskorjausurakka alkoi syyskuun alussa. Peruskorjauksen jälkeen kirjasto täyttää nykyisen lain edellyttämät vaatimukset julkiselle rakennukselle, ja kirjaston asiakkaat saavat turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja viihtyisät tilat.

Kirjaston toiminta siirtyi elokuussa väliaikaisiin, ns. Teboilin huoltamon tiloihin, ja palvelee kuntalaisia siellä koko korjaustyön ajan ensi syksyyn saakka.

Mitä pääkirjastossa saneerataan?

Pääkirjaston peruskorjauksen ansiosta kirjaston tilat vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita. Kirjastosaliin rakennetaan parvi ja uusitaan pintoja kauttaaltaan. Lisäksi rakennetaan uusi jätekatos-pyörävarasto sekä varaudutaan sähköautojen lataukseen.

Talotekniikan uusimisella, uuden ilmanvaihtokonehuoneen rakentamisella ja hälytinjärjestelmien uusimisella luodaan käyttäjäturvallinen ympäristö. Lisäksi tehdään vaipan, alapohjien ja läpivientien tiivistämistöitä.

”Kuntalaisille työmaa tulee näkymään aidattuna ja uuden iv-konehuoneen rakentamisen vuoksi osittaisena kiinteänä säänsuojana. Oman haasteensa meidän työhömme tuo ns. viuhkamaisen kirjastosalin vedenohjaus työmaan aikana”, kertoo rakennuttajainsinööri Hemmo Saartoala kunnan tilakeskuksesta.

Pääkirjaston urakoitsijat

Ehdokas kohteen kokonaisurakoitsijaksi jouduttiin valitsemaan arvalla, koska julkisessa kilpailutuksessa saatiin kaksi samansuuruista urakkatarjousta.

”Tekninen lautakunta valitsi kokouksessaan 1.7.2021 urakoitsijaksi Lapin Teollisuusrakennus Oy:n ja rakennusautomaatiourakoitsijaksi edullisimman tarjouksen antaneen Arosystems Oy:n”, toteaa Saartoala.

Urakkasopimukset allekirjoitettiin elokuussa

Urakoitsija on tehnyt elokuussa työmaasuunnitelmia ja valmistelevia töitä. Urakan valvonnan sekä turvallisuus-, puhtaudenhallinta- ja kosteuskoordinaattorin tehtävistä vastaa valittu konsulttiyhtiö Raksystems Insinööritoimisto Oy. Kohteen rakennuttamisesta vastaa kunnan tilakeskus.

Pääkirjaston nuorten osasto.
Visualisointikuva Arkkitehdit LSV Oy