Ympäristö

Röykän koulun korjaus mahdollistaa oppilasmäärän kasvun ja tehostaa tilojen käyttöä

Työt Röykän koulun vanhan osan peruskorjaushankkeessa alkoivat syyskuun alussa ja jatkuvat ensi vuoden heinäkuulle saakka. Koulun toiminnan turvaamiseksi kohteeseen on siirretty väistötila Nurmijärven yhteiskoulun pihalta jo kesällä.

Haasteita aiheuttaa useiden rakennusten sijainti pienellä alueella sekä monien valvontajärjestelmien sijainti korjaukseen menevässä vanhassa osassa. Koulun toiminta turvataan peruskorjaushankkeen aikana aitauksilla ja järjestelmien ohjuksilla väistötilasta käsin.

”Yhteistyö koulun ja muiden käyttäjien kanssa on sujunut hyvin haasteista huolimatta. Koulu aloitti lukuvuoden näissä siirretyissä väistötiloissa”, kertoo kunnan rakennuttajainsinööri Hemmo Saartoala.

Saneerauksella hyötyjä käyttäjille
Peruskorjauksen tavoitteena on käyttäjäturvallisuuden varmistaminen sekä muutosjoustavuuden lisääminen, jolloin voidaan vastata ennustettujen oppilasmäärien muutoksiin tulevina vuosina. Lisäksi tilankäytön tehostaminen sekä osin samoissa tiloissa toimivan päiväkodin ja koulun opetusryhmien siirtymistarpeet eri rakennusten välillä tulevina vuosina tulevat paranemaan.

Rakennuksen talotekniikka uusitaan kokonaisuudessaan. Perustukset salaojineen, ala- ja yläpohjat sekä ulkoseinärakenteet uusitaan osittain, korjataan tai tiivistetään. Myös koulun vesikatto uusitaan ja työt tehdään kiinteän säänsuojan alla.

Talon julkisivu säilytetään alkuperäistä suunnitelmaa kunnioittaen. Ulkopuolelle tehdään ainoastaan jätehuollon vaatimat nykymääräysten mukaiset rakenteet.

Suunnittelijat ja urakoitsijat
Arkkitehtisuunnittelua kohteessa hoitaa Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Helsingistä. Pääsuunnittelijana on Trevor Harris, arkkitehti SAFA, avustava pääsuunnittelija Henna Iinsalo, arkkitehti SAFA ja projektiarkkitehti Mats Biström, arkkitehti SAFA.

Peruskorjaushanke on kilpailutettu julkisen hankintamenettelyn mukaisesti ns. jaettuna urakkana. Tekninen lautakunta valitsi 1.7.2021 kokouksessaan pääurakoitsijaksi NHK Rakennus Oy:n, putkiurakoitsijaksi Putki-Valtti Oy:n, iv-urakoitsijaksi Kaunisto-Yhtiöt Etelä-Suomi Oy:n ja sähköurakoitsijaksi Klaukkalan Sähkötyö Oy:n. Rakennusautomaation toteuttaa Nolite Oy.

Kaikki urakkasopimukset allekirjoitettiin elokuussa, jonka jälkeen työt alkoivat koululla. Hankkeen tilaajana toimii tilakeskus, rakennuttamista ja valvontaa hoitaa valittuna konsulttina Raksystems Insinööritoimisto Oy.