Ympäristö

Myllykoskelle uusia kutualueita ja suojakivikoita taimenille

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys VHVSY ry toteutti kalataloudellisia kunnostuksia Nurmijärven Myllykosken alueella tänä kesänä.

Kunnostuksien aikana jokeen on rakennettu uusia kutualueita ja suojakivikoita taimenille. Kunnostus toteutetaan yhdessä Nurmijärven Kirkonkylän ja Palojoen yhteisten vesialueiden osakaskuntien kanssa. Osakaskunnilta on saatu hankkeelle rahoitusta ja talkooapua. Hankeen muusta rahoituksesta vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja VHVSY:n jäsenistö.

Kunnostuksien tavoitteena on parantaa erittäin uhanalaisen meritaimenen lisääntymismenestystä Vantaanjoessa. Vuonna 2021 kunnostetaan Pikkukoski ja Myllykoski ja kunnostuksia on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina. Kunnostusten onnistumista seurataan vuosittain koekalastuksin.

Palojoen osakaskunnan Petteri Suomi levittää kutusoraa Myllykosken niskalle heinäkuussa järjestetyissä kunnostustalkoissa.