Kasvun ja oppimisen tuki

Hyvinvoiva yhteisö

Hyvinvoivassa päiväkodissa, esiopetusyksikössä, koulussa ja oppilaitoksessa tuetaan lasten ja nuorten oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Yksikön hyvinvointia tuetaan myös huolehtimalla opiskeluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Yhteisön hyvinvointia tukeva työ kuuluu kaikille yksikössä työskenteleville ja sitä tehdään yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. (ks. oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013)