Tukea oppimiseen

Tukea oppimiseen perusopetuksessa

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Koulutyössä tuen muodot on jaettu kolmelle portaalle, alkaen yleisestä kaikille oppilaille tarjottavasta tuesta, oppilaan tuen tarpeen mukaiseen tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki sisältää mm. opetuksen eriyttämistä, opettajien yhteistyötä ja opetusryhmien joustavaa muuntelua sekä erilaisia muita tukitoimia. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Erisyistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla.

Lisätietoa oppimisen ja koulunkäynnin tuesta löytyy alla olevasta kysymyksiä ja vastauksia -osasta. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen on kuvattu Nurmijärven kunnan opetussuunnitelmassa. Pulmatilanteessa kannattaa olla suoraan yhteydessä oppilaan omaan opettajaan tai koulun rehtoriin. Tarvittaessa voi kääntyä myös kasvun ja oppimisen tue päällikön puoleen, ks. yhteystiedot.

Kysymyksiä ja vastauksia oppimisen ja koulunkäynnin tuesta