Tukea oppimiseen

Tukea oppimiseen varhais­kasvatuksessa

Oppimisen tuki pienillä lapsilla on osa kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukea. Lapsi kehittyy jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Meille varhaiskasvatuksen työntekijöille on tärkeää luoda hyvä yhteistyö huoltajien kanssa, jotta lapsen tuen tarve voidaan yhdessä tunnistaa. Oppimisen tuki rakennetaan lapsiryhmään pedagogisin järjestelyin.

Oppimisen tuen suunnittelusta, toteutumisesta ja arvioinnista vastaa ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja, mutta toteutukseen osallistuvat kaikki ryhmän kasvattajat. Lapselle suunniteltu tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan yhteistyössä huoltajien kanssa ja sen toteutumista arvioidaan yhdessä. Lapsi otetaan mukaan tuen suunnitteluun ja arviointiin ikätasonsa mukaisesti.