Tukea kasvuun

Tukea kasvuun toisella asteella

Opiskelijan hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja opiskelujen tukemiseksi toisen asteen oppilaitoksissa tarjotaan opiskeluhuollon palveluja. Terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin ja kuraattorin palvelut ovat tarjolla maksuttomasti ja luottamuksellisesti oppilaitoksen opiskelijoille ja heidän huoltajilleen:

opiskeluterveydenhuollon palveluja;
psykologi- ja kuraattoripalveluja;
monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, joka tarkoittaa opiskelijan ja huoltajan suostumuksella, yhdessä heidän kanssaan toteuttavaa työskentelyä opiskelijan asian hoitamiseksi

Lukion opiskelijahuollon käsikirja löytyy sivulta Opetussuunnitelma.