Haja-asutusalueen vesihuolto

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Haja-asutuksen jätevedet ovat talousjätevesiä keittiöstä, kylpyhuoneesta, saunasta, pyykinpesusta ja käymälästä. Jätevesien käsittelyn tavoitteena on suojella pinta- ja pohjavesien laatua sekä ympäristöä. Haja-asutusalueelta pääsevät jätevedet likaavat enimmäkseen ihmisen omaa lähiympäristöä. Maahan johdettaessa ne kulkeutuvat vesistöihin ja maakerrosten läpi pohjaveteen. Maahan imeytyessään jätevedet voivat pilata alueen pohja- tai kaivoveden. Vesistöön johdettaessa jätevedet kulkeutuvat pieniä ojia pitkin suurempiin vesistöihin aiheuttaen rehevöitymistä ja veden laadun heikentymistä. Haja-asutuksen jätevedet ovat maatalouden jälkeen toiseksi suurin vesistöjen kuormittaja.

Kiinteistön haltijan on käsiteltävä jätevedet niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Jätevesiuudistus – keitä se koskee?

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Lietteenkuljetusta tarjoavat