Haja-asutusalueen vesihuolto

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Haja-asutuksen jätevedet ovat talousjätevesiä keittiöstä, kylpyhuoneesta, saunasta, pyykinpesusta ja käymälästä. Jätevesien käsittelyn tavoitteena on suojella pinta- ja pohjavesien laatua sekä ympäristöä. Haja-asutusalueelta pääsevät jätevedet likaavat enimmäkseen ihmisen omaa lähiympäristöä. Maahan johdettaessa ne kulkeutuvat vesistöihin ja maakerrosten läpi pohjaveteen. Maahan imeytyessään jätevedet voivat pilata alueen pohja- tai kaivoveden. Vesistöön johdettaessa jätevedet kulkeutuvat pieniä ojia pitkin suurempiin vesistöihin aiheuttaen rehevöitymistä ja veden laadun heikentymistä. Haja-asutuksen jätevedet ovat maatalouden jälkeen toiseksi suurin vesistöjen kuormittaja.

Kiinteistön haltijan on käsiteltävä jätevedet niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Jätevesiuudistus – keitä se koskee?

Lietteenkuljetusta tarjoavat