Vesiosuuskunnat

Perttulan vesiosuuskunta

Perttulan vesiosuuskunnan verkosto kattaa reilut 200 asuttua kiinteistöä. Alueelle on rakennettu vesi- ja viemäriverkostoa kolmessa vaiheessa yhteensä yli 11 km.

Toiminta-alue-ehdotus on hyväksytty alla olevan mukaisesti kunnanhallituksessa 23.6.2014 / 200 §. Hallinto-oikeus 6.11.2015 15/0942/5 pitänyt voimassa Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksen. Kunnanhallituksen päätös Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueesta on saanut lainvoiman 8.12.2015.

Perttulan vesiosuuskunnan alueella on vesihuoltolain 10 §:n mukainen liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoon.

5801-1 Metsähaka-Sahamäki

5801-2 Uotila

5801-3 Mikkolanmäki-Lopentie

5801-4 Kurrinkaari

Toiminta-alue ja tilastollinen taajama

Katso lisätietoa Perttulan vesiosuuskunnan sivuilta