Haja-asutusalueen vesihuolto

Talousvettä omasta kaivosta

Suomen luonnontilainen pohjavesi on yleensä raikkaan makuista ja hyvälaatuista. Kaivovesi on pohjavettä, joka muodostuu maaperään imeytyneistä sade- ja sulamisvesistä. Maakerrosten läpi suodattuessa vesi puhdistuu ja siihen liukenee ihmisten terveydelle tärkeitä hivenaineita.

Yleensä rengas- tai porakaivon rakentamiseen ryhdytään silloin, kun kiinteistö ei kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen vaan vedenhankinnan järjestäminen on asukkaiden vastuulla.

Muista huoltaa kaivosi

Monet kaivon vedenlaatuongelmat voi välttää säännöllisellä huollolla tai ratkaista kaivon kunnostuksella. Tavallisimmin lika-aineet pääsevät kaivoon, koska kaivon rakenteet ovat huonossa kunnossa, kansi on huono tai kaivo on tiivistetty huonosti.

Selvitä kaivoveden laatu

Kaivon vesi olisi hyvä tutkituttaa joka kolmas vuosi, vaikka kaivon vedessä ei olisikaan tapahtunut aistinvaraisia muutoksia. Säännöllinen tutkimus on tarpeen sen siksi, että kaivoveteen päässeet bakteerit eivät välttämättä muuta veden näköä tai makua. Erityisesti vesi tulee tutkituttaa silloin, jos sen maussa, ulkonäössä tai hajussa on tapahtunut muutoksia. Uusien porakaivojen osalta on tärkeää tutkituttaa myös veden radon-, arseeni-, fluori- ja uraanipitoisuudet.