Vesiosuuskunnat

Nummimäen vesiosuuskunta

Nummimäen vesiosuuskunta sijaisee Klaukkalan koillispuolella.

Vesiosuuskunnan toiminta-alue on vahvistettu 12.4.2010 / §94. KHO on hylkäsi 21.8.2013 päätöksellään Nummimäen vesiosuuskunnan toiminta-aluepäätöksestä tehdyt valitukset eikä muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. Kiinteistöillä on vesihuoltolain 10 §:n mukainen liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Nummimäen vesiosuuskunnan toiminta-alue

Nummimäen vesiosuuskunta ja tilastollinen taajama

Lisätietoja löydä Nummimäen vesiosuuskunnan kotisivuilta.