Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan maksut

Nurmijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut