Rakennusvalvonta

Katselmukset

Vastaava työnjohtaja huolehtii, että rakennusluvassa vaaditut katselmukset pyydetään ajallaan. KVV- työnjohtaja vastaa siitä, että rakennustyön edetessä vesilaitoksen suorittamat KVV-tarkastukset suoritetaan ajallaan.

Rakennustyötä koskevat katselmuspyynnöt tehdään puhelimitse rakennusvalvontaan

Vesi- ja viemärityötä (KKV) koskevat katselmuspyynnöt tehdään puhelimitse vesilaitokselle

Katselmuksen tilausta tehtäessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

  • rakennusluvan numero
  • rakennuspaikan sijainti
  • kaava-alue/kylä
  • kortteli/tila
  • rp/RN:o
  • rakennuspaikan osoite ja omistaja.

Rakennustyön aloitus 

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan (MRL 149 c §).

Rakennusvalvonnan suorittamat katselmukset

Katselmus voidaan suorittaa myös osakatselmuksena. Rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä rakennustyön vastaava työnjohtaja ovat velvollisia olemaan katselmuksessa läsnä.