Ajankohtaista

Katusuunnitelmia Rantapuistoon, Kiilakiventielle ja Väinöläntielle

Kunnassa on nähtävillä Rantapuiston asemakaavaehdotus sekä asemakaavaehdotukseen liittyvä katusuunnitelmaehdotus 27.1.-28.2.2022 välisen ajan. Asemakaavaehdotuksessa esitetään Kirkonkylän asemakaava-alueelle pienehköjä omakotitalotontteja eli ns. minitontteja, jotka sopivat hyvin pienille ruokakunnille. Rantapuiston asemakaavaan liittyvässä katusuunnitelma-ehdotuksessa esitetään uutta Järvilinnuntie-nimistä katua sekä…

Lue lisää aiheesta Katusuunnitelmia Rantapuistoon, Kiilakiventielle ja Väinöläntielle

Näin Nurmijärvi rakentuu blogi: Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue entistä ehommassa kunnossa

Kiertokapula on tehnyt parin viime vuoden aikana mittavia infrasaneeraustöitä Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueella. Tarkoituksena on ollut uusia vaiheittain alueen infrarakenteita ympäristöluvan määräysten ja lainsäädännön mukaiselle tasolle. Kenttärakenteisiin, kulkuväyliin ja valaistukseen parannuksia Lähtötilanteessa vuonna 2019 alueella tehtiin rakenteiden…

Lue lisää aiheesta Näin Nurmijärvi rakentuu blogi: Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue entistä ehommassa kunnossa

Jätehuollossa tapahtuu

Jätehuollossa puhaltavat uudet tuulet, niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Uusi jätelaki astui Suomessa voimaan viime vuonna, ja sen tuomat suurimmat muutokset liittyvät pakkausjätteiden erilliskeräykseen. Paikallisesti jätehuollon kehitystyö on alkanut vuonna 2019, kun kunta liittyi Kiertokapulan osakaskunnaksi.…

Lue lisää aiheesta Jätehuollossa tapahtuu

Rantapuiston asemakaavan muutos etenee – minitontteja kirkonkylälle

Kunnanhallitus on kokouksessaan tänään 20.12.2021 hyväksynyt Rantapuiston asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaavan muutosehdotuksessa korttelialue osoitetaan minitalotonteiksi kuntalaisten pientalohankkeita varten. Kaavaehdotuksessa huomioidaan myös koululaisten ja ulkoilijoiden kulkuyhteys Sompiontieltä järven alueelle sekä yhteinen puistoalue kaavamuutosalueen eteläosassa. Kaava-aineisto tulee nähtäville…

Lue lisää aiheesta Rantapuiston asemakaavan muutos etenee – minitontteja kirkonkylälle