Ajankohtaista

Kunta kutsuu valokuituyritykset puhutteluun lisääntyneiden reklamaatioiden vuoksi

Kunnan roolina on antaa valokuitua asentaville yritykselle sijoitus- ja kaivulupa katualueella kaivamista varten sekä valvoa lupaehtojen mukaisesta toteutuksesta alku- ja loppukatselmuksessaan. Kuntaan on kuitenkin tullut yrityksille kuuluvia kirjallisia palautteita valokuitutöistä lähemmäs jo sata, ja niiden…

Lue lisää aiheesta Kunta kutsuu valokuituyritykset puhutteluun lisääntyneiden reklamaatioiden vuoksi

Teknisen lautakunnan esitys investoinneista vuosille 2025–2029

Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelukaudelle. Tekninen lautakunta käsittelee investoinnit talonrakennuksen, infran ja teknisen keskuksen investointien osalta. Investoinnit esitetään viidelle vuodelle. Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on erityisesti talousarviokehyksen puitteet sekä kokonaiskoordinaatio: toimitilajohtaminen, tilojen tehokas käyttö,…

Lue lisää aiheesta Teknisen lautakunnan esitys investoinneista vuosille 2025–2029

Patruunantiellä parannustöitä

Nurmijärven kunta parantaa Rajamäen Patruunantiellä vesihuoltoverkostoa ja katurakennetta välillä Valta-akseli – Patruunantien pysäköintialue (osoitenumero Patruunantie 15). Patruunantiellä pääsee em. osuudella liikennöimään ajoneuvoilla molempiin suuntiin, mutta kadulla on käytössä vaiheittain etenevät työnaikaiset liikennejärjestelyt. Jalankulkijat ja pyöräilijät…

Lue lisää aiheesta Patruunantiellä parannustöitä