Ajankohtaista

Kunnanhallitus hyväksyi talousarviokehyksen äänestysten jälkeen

Nurmijärven kunnanhallitus päätti hyväksyä palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehyksen vuodelle 2025 sekä talousarvion laadintaohjeen. ”Uskon, että perusteellinen talousarviokehyksen läpikäynti näkyy syksyllä jouhevampana päätöksentekona talousarvioon liittyen”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty sanoo. ”Kunnanhallituksessa nähtiin tänään kaksi äänestystä ja…

Lue lisää aiheesta Kunnanhallitus hyväksyi talousarviokehyksen äänestysten jälkeen

Metsäkylän osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin ja asetetaan nähtäville elokuussa

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2024 asettaa Metsäkylän osayleiskaavaluonnoksen nähtäville. Osayleiskaavaluonnos on laadittu noin 14,9 km² alueelle. Metsäkylän osayleiskaavan laatiminen perustuu valtuuston hyväksymään yleiskaavoitusohjelmaan. Suunnittelun merkittävimpänä tavoitteena on Metsäkylän alueen kehittäminen maankäyttö- ja rakennuslain keinoin. Metsäkylän osayleiskaava…

Lue lisää aiheesta Metsäkylän osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin ja asetetaan nähtäville elokuussa

Nurmijärven kunnanhallituksen 17.6.2024 kokouksen päätökset

Nurmijärven kunnanhallituksen 17.6.2024 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin: §93 Lausunto NCC Industry Oy:n ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemuksesta sekä aloituslupahakemuksesta koskien kalliokiviaineksen ottoa, louhintaa ja murskausta sekä puhtaiden ylijäämämaiden ja louheen vastaanottoa ja murskausta Käsittely…

Lue lisää aiheesta Nurmijärven kunnanhallituksen 17.6.2024 kokouksen päätökset

Kunnanhallitus päättää vuoden 2025 talousarvion kehyksestä

Kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan 17.6. kunnan talousarviokehystä vuodelle 2025. Ensi vuoden talousarvio valmistellaan kehyslinjausten pohjalta. Talousarviosta päättää valtuusto marraskuussa 2025. Nurmijärven kunnan kehystä on rakennettu heikentyvässä taloudellisessa tilanteessa. Kunnanhallituksen kokouksen 17.6. esityslistaan voi tutustua kunnan kotisivuilla.…

Lue lisää aiheesta Kunnanhallitus päättää vuoden 2025 talousarvion kehyksestä

Hallitus esittää valtuustolle: Perttulan vesiosuuskunta liitetään osaksi Nurmijärven Vesi -liikelaitosta

Kunnanhallitus päätti 20.5.2024 esittää Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liiketoimintakaupan Perttulan vesiosuuskunnan kanssa. Perttulan Vesiosuuskunnan kanssa on neuvoteltu sen toiminta-alueen liittämisestä osaksi Nurmijärven Veden toiminta-aluetta vuodesta 2018. Liiketoimintakaupassa Perttulan vesiosuuskunta yhdistettäisiin osaksi…

Lue lisää aiheesta Hallitus esittää valtuustolle: Perttulan vesiosuuskunta liitetään osaksi Nurmijärven Vesi -liikelaitosta