Ajankohtaista

Rantapuiston asemakaavan muutos etenee – minitontteja kirkonkylälle

Kunnanhallitus on kokouksessaan tänään 20.12.2021 hyväksynyt Rantapuiston asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaavan muutosehdotuksessa korttelialue osoitetaan minitalotonteiksi kuntalaisten pientalohankkeita varten. Kaavaehdotuksessa huomioidaan myös koululaisten ja ulkoilijoiden kulkuyhteys Sompiontieltä järven alueelle sekä yhteinen puistoalue kaavamuutosalueen eteläosassa. Kaava-aineisto tulee nähtäville…

Lue lisää aiheesta Rantapuiston asemakaavan muutos etenee – minitontteja kirkonkylälle

Hallitus hyväksyi strategian vision, toimintaperiaatteet ja strategiatyön tavoitteet – valtuuston kokouksessa 15.12.

Nurmijärven kuntastrategian laadintatyö on edennyt ensimmäisen vaiheen päätöksentekoon. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan tiistaina 7.12. Kunnanhallitus esittää eteenpäin kunnanvaltuustolle, että kunnan visioksi asetettaisiin Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö. Toimintaperiaatteiksi esitetään Asukas- ja asiakaslähtöisyyttä, vastuullisuutta ja rohkeutta.…

Lue lisää aiheesta Hallitus hyväksyi strategian vision, toimintaperiaatteet ja strategiatyön tavoitteet – valtuuston kokouksessa 15.12.