Ajankohtaista

Heinoja I asemakaava-alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen alkaa

Kunta rakennuttaa Heinoja I asemakaava-alueen katuja ja vesihuoltoa. Asemakaava-alueen rakentamisen yhteydessä rakennetaan Raalantien-Laidunkaaren-Heinojantien kiertoliittymä linja-autopysäkkijärjestelyineen sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteydet. Lisäksi Laidunkaaren alueelle toteutetaan vesihuoltoa, saarekkeellinen suojatie ja puistoraitteja. Asemakaava-alueen rakentaminen käynnistyy toukokuun alussa puuston…

Lue lisää aiheesta Heinoja I asemakaava-alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen alkaa

Kirkonkylän osayleiskaavaehdotus uudelleen nähtäville

Nurmijärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.4.2022 asettaa Kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville. Edellinen kaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2021. Nyt nähtäville asetettavassa tarkistetussa ehdotuksessa Karhunkorpeen on osoitettu uusi työpaikkatoimintojen alue sekä pohjois-eteläsuuntainen viheryhteystarve. Kirkkotie on merkitty kaavaan liikenneväyläksi…

Lue lisää aiheesta Kirkonkylän osayleiskaavaehdotus uudelleen nähtäville

Ilvesvuoren pohjoisosan asemakaavasta yleisötilaisuus 26.4.2022

Ilvesvuoren pohjoisosiin laaditaan asemakaavan muutosta logistiikkakeskuksen mahdollistamiseksi alueelle. Asemakaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä ja osallisilla on mahdollisuus jättää siitä mielipiteensä 9.5.2022 asti. Asemakaavasta järjestetään yleisötilaisuus 26.4.2022 klo 18.00–19.30 Ruusulinnassa (Aspinniituntie 80, Nurmijärvi). Kaavan selvityksiin ja muihin…

Lue lisää aiheesta Ilvesvuoren pohjoisosan asemakaavasta yleisötilaisuus 26.4.2022

Klaukkalan Isoniitusta löytyi harvinainen kivikautinen kalastusrakennelma

Museoviraston arkeologit tekivät lokakuussa 2021 Nurmijärven kunnan tilauksesta arkeologisia koetutkimuksia Klaukkalan Isoniitulla, Yli-Kunnarin ja Ylisjoen alueilla. Koetutkimuksia tehtiin, koska peltoalueen poikki on Viirinlaakso II – asemakaavassa suunniteltu rakennettavaksi uusi katu, Luhtajoentie. Koetutkimusten tavoitteena oli selvittää…

Lue lisää aiheesta Klaukkalan Isoniitusta löytyi harvinainen kivikautinen kalastusrakennelma

Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen asemakaava etenee

Kunnanhallitus hyväksyi eilen 28.3. Ilvesvuori pohjoinen II-asemakaavan muutosehdotuksen asettamisen nähtäville. Asemakaavaehdotuksessa valtaosa suunnittelualueesta on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, mikä mahdollistaa logistiikkatoimintojen sijoittamisen alueelle. Kaavaehdotus mahdollistaa myös suuren kallioon rakennettavan kausivaraston toteuttamisen, mikä pienentäisi merkittävästi ilmastopäästöjä tulevien vuosikymmenten aikana. Rakentamisen painopiste sijoittuu Kissanojan…

Lue lisää aiheesta Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen asemakaava etenee