Kulttuuri

Kulttuuriavustuksen hakuaikaa aikaistettu

Avustusta voi hakea jo toimintaa edeltävän vuoden
marraskuussa

Kunnan kulttuuriavustuksen hakuaikoihin on tullut muutoksia. Lokakuussa voimaan astuvan kulttuuriavustussäännön mukaan avustusta voi hakea tulevalle toimintavuodelle jo edellisen vuoden
marraskuussa. Toinen hakuaika on maaliskuussa. Aikaisemmista vuosista poiketen elokuussa ei enää voi hakea avustusta.

Kulttuuriavustusta haetaan uusien hakuaikojen mukaisesti ensimmäisen
kerran marraskuussa 2020, jolloin sitä voi hakea vuonna 2021 toteutettavaan toimintaan.

Uusi hakuaika mahdollistaa avustushakemusten käsittelemisen hyvinvointilautakunnassa heti toimintavuoden alussa. Kun päätös avustuksesta saadaan tehtyä aikaisin, myös avustuksen maksaminen aikaistuu.

Varhaisemman hakuajan toivotaan tuovan helpotusta erityisesti niille isompien tapahtumien järjestäjille, jotka joutuvat tekemään taloudellisia sitoumuksia jo toimintavuoden alussa, tai jopa sitäkin aikaisemmin. Myös toiminnan järjestäminen kevätkaudella helpottuu, kun tieto myönnetystä avustuksesta tulee jo alkuvuodesta.

Kulttuuriavustusta haetaan sähköisesti kunnan verkkoasiointipalvelu Solmun kautta: www.solmu.nurmijarvi.fi.

Kulttuuriavustuksen hakeminen vuoden 2021 toimintaan

  1. hakuaika marraskuussa 2020
  • Avustuspäätös helmikuussa 2021.
  • Avustuksen maksaminen maaliskuussa 2021.

2. hakuaika maaliskuussa 2021

  • Avustuspäätös huhtikuussa 2021.
  • Avustuksen maksaminen toukokuussa 2021.

Kulttuuriavustus on käytettävä sinä vuonna, jona se on myönnetty, ja siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.