Varhaiskasvatus ja koulutus

Tunnetaitokasvatusta Klaukkalan koulussa

Tunnetaitokasvatus on tärkeä kiusaamisen ennaltaehkäisy keino. Klaukkalan koulussa jokaisella luokalla tehdään tunnetaitokasvatusta. Suurimmassa osassa luokissa käytetään Huomaa Hyvä -materiaalia, jossa ajatus on tunnetaitojen opettaminen vahvuuksien ja positiivisuuden kautta. Lisäksi hyödynnetään Mieli ry:n materiaalia.

Hyvänä esimerkkinä toimivasta tunnetaitokasvatuksesta on erityisluokanopettaja Heidi Isopahkalan luokalla käytössä oleva tavoitetikkaat. Tikkaat vahvistavat erityisesti sinnikkyyttä, itsesäätelytaitoja sekä vuorovaikutustaitoja. Onnistumisista, liittyivät ne sitten oppimiseen, työskentelyyn tai vuorovaikutustaitoihin, oppilas pääsee etenemään tikkaita ylöspäin. Onnistumiset tai tavoitteet ovat kaikilla henkilökohtaiset ja voivat olla hyvin pieniäkin. Ylimmälle (10.) tikkaalle päästyään, oppilas saa pienen konkreettisen palkinnon ja sitten kapuaminen aloitetaan alusta.

”Kaikista tärkeimpänä erityisesti tunne-, vuorovaikutus ja vahvuustaitojen opettamisessa näen opettajan oman esimerkin sekä kielen, jota hän käyttää. Vahvuuspuhetta, kannustavaa ja rohkaisevaa puhetta voi käyttää jokainen. Arjen pienet mikrohetket voivat olla oppilaille hyvin merkityksellisiä”, summaa Isopahkala Klaukkalan koulun tunnekasvatusta.