Varhaiskasvatus ja koulutus

Harrastuskerhoista onnistumisia ja osallisuutta

Lasten ja nuorten harrastamismahdollisuuksien edistäminen ja mieleisen harrastuksen löytäminen ovat kunnan strategiassa ja palveluiden tuottamisessa keskeisessä roolissa. Harrastaminen on parhaimmillaan uuden oppimista, innostumista ja osaamisen kokemista yhdessä toisten kanssa. Mieleisen harrastuksen löytäminen voi olla joskus vaikeaa, kun ei tiedä mikä olisi kiinnostavaa tai ei haluaisi heti sitoutua toimintaan koko kaudeksi. Erilaisiin harrastuksiin tutustuminen tulisi olla mahdollisimman helppoa. Nurmijärven kunnassa tämä harrastuksiin tutustuminen onnistuu Harrastamisen Suomen mallin sekä koulujen henkilöstön pitämien maksuttomat harrastuskerhojen muodossa. Molempia toimintamuotoja toteutetaan valtion avustusmäärärahojen turvin heti koulupäivän yhteydessä iltapäivisin. Kuljetusoppilaille on myös turvattu koulukyyti kerhosta kotiin. Tämän lisäksi paikalliset järjestöt ja urheiluseurat toteuttavat monipuolista ja laajaa harrastustoimintaa vapaa-ajalla.

Harrastamisen Suomen mallin mukaisia kerhoja (HIP-kerhot) toteutetaan viikoittain 55 kpl yhteistyössä opistojen, urheiluseurojen, yksityisten toimijoiden ja kunnan oman henkilöstön ohjaamina eri kouluilla. HIP-kerhotoimintaa koordinoi keskitetysti liikuntakoordinaattori ja koulujen harrastuskerhoja rehtorit ja kehittämisasiantuntija määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on jatkossa edistää eri kerhovaihtoehdoista tiedottamista, jotta kaikki olisivat tietoisempia iltapäivisin toteutettavista harrastuskerhovaihtoehdoista. Syyslukukaudella HIP-kerhopaikkoja oli tarjolla 1068, joihin ilmoittautui yhteensä 814 oppilasta ja kerhokertoja oli 622 kpl. Koulujen kerhoja on tälle lukuvuodelle suunniteltu 66 kappaletta erimittaisina kokonaisuuksina.

Tammikuun loppuun asti oli käynnissä perusopetusikäisille oppilaille suunnattu harrastuskysely, jolla kartoitetaan oppilaiden harrastuskerhotoiveita. Tämän kyselyn tulokset ovat pohjana seuraavan kauden kerhotoiminnan suunnittelulle. Sen tulokset liitetään avustushakemuksen liitteeksi, sillä harrastamisen Suomen mallin mukaisen kerhotoiminnan tulee perustua oppilaiden toiveisiin.

Harrastuskerhojen ilmoittautuminen tapahtuu Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Jatkossa ei enää tarvita rekisteröitymistä vaan asiointi tapahtuu sähköpostiosoitteen avulla. Yli 13-vuotiaat pääsevät itse ilmoittautumaan suoraan haluamiinsa kerhoihin. Hellewi-sovellus tulee käyttöön myös älypuhelimiin.