Varhaiskasvatus ja koulutus

Nurmijärvellä vahvistetaan varhaiskasvatuksen pedagogiikan merkitystä

Nurmijärvellä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan on viime vuosina panostettu runsaasti. Vuonna 2023 kunnassa on tehty esimerkiksi kartoitus varhaiskasvatuksen nykytilasta. Sen myötä Nurmijärvellä varhaiskasvatuksen johtamista on uudistettu käynnistämällä elokuussa apulais- ja varajohtaja -pilotti. Sen tarkoituksena on vahvistaa ja tukea varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointia. Pilotti mahdollistaa päiväkodinjohtajan ja apulais- tai varajohtajan läsnäolon työntekijöille arjessa paremmin.

Kehittämistyön tueksi huhtikuussa alkoi Johtaminen ja pedagoginen asiantuntijuus –koulutuskokonaisuus. Koulutuksella on vahvistettu varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja tiimien toimivuutta sekä opettajan roolia tiiminvetäjänä.

Koulutuksen osallistujat olivat tyytyväisiä antiin:

” Jokaisen roolilla on tärkeä merkitys ja jokaisella on vastuu omasta työstään ja itsensä johtamisesta, vaikka opettajalla onkin pedagoginen vastuu.”

Nurmijärvellä on otettu käyttöön Valssi -laadunarviointijärjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja varhaiskasvatuksen eri osa-alueiden arviointiin. Varhaiskasvatuksen henkilöstö sai vaikuttaa tämän vuoden arviointiteemaan ja arvioinnin osa-alueeksi valikoitui vuorovaikutuksen sensitiivisyys.

Nurmijärvellä huoltajien osallisuutta on lisätty toteuttamalla keväällä 2023 huoltajakysely, jossa huoltajilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä oman lapsensa varhaiskasvatuksesta.
Huoltajat arvioivat nurmijärveläisen varhaiskasvatuksen arvosanalla 4,6 (asteikolla 1–5). Jatkossa kysely toteutetaan joka toinen kevät.

”On ilo voida tuoda oma lapsi päiväkotiin niin, että voi itse olla hyvillä mielin töissä. Keskustelu päiväkodin aikuisten kanssa on avointa ja luontevaa. Lapsi viihtyy ja se on tärkeintä.”

Lisäksi lapsen vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta oman päivänsä suunnittelussa on lisätty. Ryhmissä hyödynnetään erilaisia dokumentoinnin ja havainnoinnin keinoja selvitettäessä lasten ajatuksia ja kokemuksia arjestaan. Yhtenä keinona on digitaalinen Lapsen kysely, jonka kehittämistyö jatkuu.

Tästä on hyvä jatkaa pedagogisesti kestävän ja laadukkaan nurmijärveläisen varhaiskasvatuksen rakentamista kohti lapsen hyvää varhaiskasvatuspäivää.

Varhaiskasvatuksen opettajien ajatuksianlasten osallisuudesta.

Nurmijärven varhaiskasvatuksessa toteutetaan rekrytointikampanja 12.2.-8.3.2024. Tuolloin on avoinna useita varhaiskasvatuksen erityisopettajan, opettajan ja lastenhoitajan ym. työpaikkoja. Rekrytointia edistetään muun muassa Duunitorin kanssa toteutetuilla videoklipeillä, joissa kerrotaan Nurmijärvestä työnantajana. Lisäksi avoimet työpaikat näkyvät somekanavilla ja kunnan internetsivun Avoimet työpaikat -osiossa.