Varhaiskasvatus ja koulutus

Haikalan päiväkodin Vihreä lippu -toiminta

Vihreä lippu -toiminta aloitettiin ympäristöraadin perustamisella. Haikalan päiväkodissa raatiin valittiin kaksi lasta jokaisesta ryhmästä. Ympäristöraati nähdään Vihreä lippu -toiminnassa tärkeimpänä osallisuuden mahdollistajana. Lisäksi henkilöstöllä on kestävän kehityksen –tiimi, jonka tehtävänä on vastata toiminnan tavoitteista ja yhdistää Vihreä lippu –toiminta varhaiskasvatussuunnitelman kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Teemana jätteiden vähentäminen
Ympäristöraati kokoontuu toimintakaudessa vähintään kahdeksan kertaa. Ensimmäisellä kerralla päätettiin tämän vuoden teemaksi jätteiden vähentäminen. Tavoitteena on, että roskien lajittelusta tulee luonnollinen toimintatapa.

Ympäristöraati on selvittänyt päiväkodin jätteiden kierrätysastioiden määrät sekä sijainnit. Ympäristöraati selvittää myös, kuinka paljon ruokahävikkiä päiväkodissa syntyy. Kartoituksessa lapset saivat selville, että jätteiden lajittelua tulisi kehittää.

Haikalan päiväkodissa kehitetään päiväkodin roskien lajittelua ja opetetaan lapsille kestäviä kulutusvalintoja. Asiaa käsitellään arjessa keskustellen ympäristöasioista, luonnosta ja luonnon kunnioittamisesta. Päiväkodissa on tehty mm. maatumiskokeita ja lapset ovat miettineet, mikä maatuu ja mikä ei. Lisäksi on valittu viikoittain vaihtuvat energiasankarit, jotka mm. tarkistavat, että tyhjien tilojen valot on sammutettu ja käsipyyhe- ja piirustuspaperia käytetään kohtuudella.

Perheiden yhteisissä tapahtumissa on huomioitu jätteiden vähentäminen ja osallistettu huoltajia ja lapsia jätteiden lajittelu -leikin kautta. Kevään suunnitelmissa on mm. pyytää kiertokapulalta asiantuntijavierailua päiväkodille, toteuttaa ympäristöviikko.

Ympäristöraadin lapsen sanoja lainaten: “Jätetään jokaiselle osa maapallosta, myös tuleville aikuisille ja lapsille.”

Mikä on Vihreä lippu?
Miten sen saa?
Vihreä lippu on Suomen suurin kestävän kehityksen ohjelma ja kansainvälinen ympäristömerkki päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja vapaa-ajan toimijoille. Ohjelman osallistujille myönnetään Vihreä lippu -sertifikaatti osoitukseksi toiminnan jatkuvasta kehittämisestä kestävämmäksi.