Varhaiskasvatus ja koulutus

Nurmijärven lukiossa tarjotaan monenlaista tukea opiskelijoille

Nurmijärven kunnan omassa lukiossa pyritään huomaamaan ja huomioimaan jokainen opiskelija. Opettajat ovat tässä keskeisessä asemassa ja tekevät jatkuvasti töitä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen edistymisen eteen.  

“Opettajista huokuu välittäminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnista kiinnostuminen”, kertoo opiskelija Juho Auranen ystävineen.  

Lukion koko ja kohtuulliset ryhmäkoot mahdollistavat erilaisten tarpeiden huomioimisen ja opetuksen eriyttämisen. Eriyttämisestä hyötyvät sekä hitaammin etenevät opiskelijat että ne opiskelijat, joilla on korkeat tavoitteet. 

Tuen tarjoamisessa auttaa paljon se, että apuna on ammattilaisia, jotka eivät ole sidottuja ryhmien kanssa toimimiseen ja tiiviisiin oppituntien aikatauluihin. Lukion henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä Keusoten opiskeluhuollon työntekijöiden kanssa. Tammikuussa lukion henkilökuntaa täydensi kouluvalmentaja. Kouluvalmentajan keskeinen tehtävä on yhteisöllisen toiminnan vahvistaminen ja opiskelijoiden arjessa läsnä oleminen. 

Henriikka Karjalainen toimii neljättä vuotta lukion erityisopettajana. Hän tekee lukion alussa kaikille opiskelijoille lukiseulan ja tarvittaessa tarkemmat testit. Näin saadaan viitteitä siitä, onko aloittavilla opiskelijoilla lukivaikeuksia. Opiskelijoilla on mahdollisuus missä tahansa vaiheessa opintojaan tavata Henriikkaa ja saada apua monenlaisiin oppimisen haasteisiin. Lukion erityisopettaja ei opeta ainesisältöjä, vaan ohjauksen pääpaino on oppimisen taidoissa.  

“Tavoitteenani on opiskelijoiden auttaminen ja mukana kulkeminen tärkeässä elämänvaiheessa riippumatta tuen tarpeen syistä”, Henriikka kertoo. 

Lukioon palkattiin elokuun alussa resurssiopettaja Kirsi Sillanpää. Kirsi on ollut aktiivisesti yhteydessä opiskelijoihin ja huoltajiin ja tukenut monia opiskelijoita saattamaan loppuun syystä tai toisesta kesken jääneitä opintojaksoja.  

Tuore ylioppilas Eero Uusitalo kommentoi resurssiopettajan merkitystä: “Kirsi auttoi minua valmistumaan. Hän soitteli perään ja auttoi pääsemään alkuun tekemättömien tehtävien kanssa.”  

Resurssiopettaja työskentelee opiskelijoiden kanssa joko opiskelijoiden omasta aloitteesta tai tekemättömien töiden kertyessä. Kirsi järjestää kaikille opiskelijoille erilaisia avoimia opintopajoja, joihin voi tulla tekemään rästikokeita tai opintojaksojen tehtäviä. 

Nurmijärven lukio katsoo tulevaisuuteen ja alkaa painottaa toiminnassaan lukuvuodesta 2024-2025 lähtien teemaa yrittäjyys, talous ja tulevaisuus. Jatkossa oppijat voivat perehtyä yrittäjyyskasvatuksen ja Nurmijärvi-ilmiön maailmaan ensimmäiseltä luokalta abivuoteensa saakka. Osalle opiskelijoista esimerkiksi Vuosi yrittäjänä -kokonaisuus antaa mahdollisuuden tehdä konkreettista työtä ja osalle se taas voi toimia väylänä tutustua vaikkapa yritysverotuksen maailmaan. 

Henriikka Karjalainen ja Kirsi Sillanpää