Kunta tiedottaa

Kunta julkaissut ikäihmisten palveluoppaan

Tulevien hyvinvointialueiden tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalveluiden hoito. Kunnille puolestaan kuuluvat ikäihmisten hyvinvointiin liittyvät tehtävät, kuten liikunta, kulttuuri ja muu harrastustoiminnan tukeminen, sekä elinympäristöstä huolehtiminen.

Nurmijärven kunta on osaltaan halunnut tuoda selkeyttä ikäihmisten palveluihin koostamalla palveluoppaan, joka on saatavissa mm. kunnantalon aulatiloista sekä kunnan kirjastoista ja apteekeista. Oppaaseen on koottu eri toimijoiden palveluita, yhteystietoja, vinkkejä ja muuta hyödyllistä tietoa.

Ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen yksi tärkeä tavoite on yksinäisyyden, syrjäytymisen ja ennenaikaisen toimintakyvyn alenemisen ehkäisy. Ikääntyneiden toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen vaatii laajan joukon toimijoita kunnan eri sektoreilta aina yhdyskuntasuunnittelusta ja palvelujärjestelmän kehittäjistä vapaaehtoisjärjestöjen toimijoihin.

Heikentynyt toimintakyky lisää riskiä erilaisille tapaturmille, kuten kaatumisille. Turvallinen ympäristö ja kaatumisten ehkäisy, hyvä ravitsemus sekä toimintakyvyn ylläpitäminen vahvistavat edellytyksiä selviytyä jokapäiväisistä askareista. Ikäihmisten palveluoppaasta löydät laaja-alaisesti tietoa ikäihmisille kohdennetuista, kunnan alueella sijaitsevista, hyvinvointia tukevista vapaa-ajan palveluista.