Kunta tiedottaa

Valtuusto hyväksyi strategian vision sekä toimintaperiaatteet

Nurmijärven kuntastrategian laadintatyön ensimmäinen vaihe on valmis, sillä valtuusto hyväksyi 15.12. kuntastrategian vision, toimintaperiaatteet sekä strategiatyön tavoitteet.

”Visio ja toimintaperiaatteet voivat vielä täsmentyä jatkovalmistelussa, kun strategian painopistealueet sisältöineen on määritelty”, Nurmijärven kunnan hallintojohtaja Katja Vuorinen muistuttaa.

Valtuuston päätökset toimivat raamina strategiatyön toisessa vaiheessa eli vision mukaisten painopistealueiden valmistelussa. Kuntalaiset ja muut sidosryhmät pääsevät osallistumaan strategiatyöhön tammi- ja helmikuussa 2022. Tammikuussa järjestetään sidosryhmäkysely Nurmijärven visiota toteuttavista strategisista painopisteistä. Helmikuun puolivälissä kuntalaiset ja muut sidosryhmät pääsevät kommentoimaan strategialuonnosta. Kommentit huomioidaan strategiaesityksen viimeistelyssä.
Strategian lopullisesta muodosta on tarkoitus päättää maaliskuussa 2022.

Nurmijärven kunnan visioksi Paremman arjen ilmiö
Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö. Nurmijärveläinen yhteisöllisyys ja aktiiviset ihmiset ovat kuntamme rikkaus. Nurmijärven keskeinen sijainti, sujuvat palvelut, monipuoliset asumisen mahdollisuudet ja turvallinen asuinympäristö sekä kehittyvät elinkeinot ovat paremman arkemme perusta.

Nurmijärven kunnan toimintaperiaatteet

Asukas- ja asiakaslähtöisyys.
Tunnemme asukkaamme ja heidän palvelutarpeensa muuttavassa maailmassa. Toimimme vuorovaikutteisesti viestimällä aktiivisesti ja ennakoiden kunnan toiminnasta sekä osallistamalla merkittävissä asioissa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä. Toimimme erilaisten sidosryhmien toiminnan mahdollistajana.

Vastuullisuus.
Tarkastelemme asioita kokonaisvaltaisesti ja päätöksemme ovat aikaa kestäviä ja kunnan kokonaisedun mukaisia. Toimimme resurssiviisaasti ja saatamme kunnan talouden tasapainoon. Huomioimme ympäristö- ja ilmastonäkökulmat toiminnassamme. Työnantajana huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

Rohkeus.
Ennakoimme tulevaa ja mukautamme toimintaamme ajoissa. Kehitämme ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja. Valvomme kunnan etua tarmokkaasti eri verkostoissa.

Lue lisää: nurmijarvi.fi/strategia