Kulttuuripolku

Eskarit

Tervetuloa kirjastoon!

Järjestäjä: Kirjasto

Tavoite

Jokainen eskarilainen tutustuu häntä lähinnä olevaan kirjastoon. Ryhmä tutustuu yhdessä kirjaston lasten kirjojen kokoelmaan ja oppii perusasioita kirjastossa asioimisesta. Lapset oppivat, mistä löytää lasten aineistoa, miten aineistoa lainataan ja miten sitä käsitellään.

Mitä sisältyy?

Ryhmä saa vierailun päätteeksi kirjastodiplomin, kotiin vietävän esitteen ja kirjastokorttihakemuksen. Lisäksi jokainen lapsi saa mukaansa tehtäväpaperin, jonka ryhmä täyttää yhdessä eskarissa vierailun jälkeen.

Vierailun varaaminen

Vierailun ajankohta on keväällä viikkojen 12-20 välillä riippuen kirjastosta. Opettaja varaa vierailuajan etukäteen varauskalenterista. Linkki varauskalenteriin lähetetään ryhmille ennen vierailujen alkamista. Varaus suositellaan tehtäväksi hyvissä ajoin. Vierailut järjestetään pääosin aamuisin ja niihin on hyvä varata noin tunti + matkat.

Tarkista täältä missä kirjastossa ryhmänne vierailee.

Jos lähikirjasto ei ole kävelymatkan päässä, voidaan tutustuminen järjestää päiväkotiin ja kirjastoauto Oivaan. Tällöin kirjaston työntekijä vierailee ensin ryhmän luona päiväkodissa ja sen jälkeen ryhmä vierailee itsenäisesti Oivassa seuraavalla päiväkodin pysäkkivuorolla. Varaus tähän vaihtoehtoon tehdään myös varauskalenterin kautta, mutta vierailua Oivaan ei tarvitse varata erikseen. Varauskalenterissa on ohjeet varauksen tekoon.

Seuraavien päiväkotien/koulujen eskariryhmät voivat pyytää kirjastonhoitajan vierailulle eskariin: Haikala, Karhunkorpi, Lepsämä, Metsäkylä, Nukari, Palojoki, Perttula, Uotila, Röykkä ja Valkjärvi.

Yhteystiedot: Ota tarvittaessa yhteyttä lähimpään kirjastoosi.