Liikenne

Lähes puolet ohikulkutien urakasta jo tehty

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutien urakan valmiusaste on noin 45 %, mikä tarkoittaa, että urakan puoliväli häämöttää jo. Alkuvuodesta rakennetaan meluvalleja ja yksityisteitä.

Keväällä työmaa-alueella jatkuvat maansiirto- ja louhintatyöt. Laajimmin louhintatyöt painottuvat Hämeenlinnanväylän rampeille, erityisesti itäpuolelle. Pienempiä louhintoja tehdään myös Kirkkotien länsipuolella sekä tulevan Luhtajoentien liittymän rampeilla. Louhinnat saadaan valmiiksi arviolta maaliskuun loppuun mennessä.

Louhintatöihin kuuluvat myös räjäytykset. Räjäytysten turvallisuuden takia liikennettä joudutaan hetkellisesti pysäyttämään. Pysäytys kestää enintään kahdeksan minuuttia.

Siltatöistä valmiina 85 %

Kaikkien siltojen kannet on valettu ja kevään aikana tehdään kansien eristystyöt.
Mäyräkallion sillan maatuen luiskan uusi tukiseinä rakennetaan kevättalven aikana. Uuden Numlahden alikulkukäytävän rakentaminen alkaa keväällä. Siltatyöt valmistuvat suurimmalta osin kesän loppuun. Myös siltatöihin liittyen liikennettä joudutaan hetkellisesti pysäyttämään.

Töiden turvallisen toteuttamisen vuoksi hankkeen alueella tulee olemaan edelleen tietyöjärjestelyjä.

Tietyöjärjestelyjä on kaikilla ohikulkutien risteävillä teillä (Hämeenlinnanväylä, Vanha Hämeenlinnantie, Metsäkyläntie, Kirkkotie, Aittakalliontie/ Klaukkalantie). Kirkkotiellä, työmaaliittymän kohdalla, on käytössä työaikana liikennevalot. Liikennevalot ovat niin Kirkkotien autotien käyttäjille, kevyelle liikenteelle kuin myös työmaa-ajoneuvoille.

Muiden työmaaliittymien kohdalla pidetään tarpeen mukaan alennettu nopeusrajoitus.

Työmaa-alueelle on ehdottomasti kiellettyä mennä. Työmaa-aitojen takaa on kiinnostuneiden turvallista ihmetellä työmaan etenemistä.

Kaikkien on hyvä olla työmaan läheisyydessä valppaina ja hidastaa vauhtia kulkupelistä riippumatta.

Tähän mennessä tehty:

● louhinta 425 000 m3

● maanrakennus 350 000 m3

● massanvaihto 20 000 m3

● meluvalleja 2 km

● pystysalaojitusta 60 km

Valmiusaste:

● sillat 85 %

● louhintatyöt 92 %

● maanrakennustyöt 65 %

● päällysteet alle 5 %

Koko urakan valmiusaste 45 %

Tietyöjärjestelyjä on kaikilla ohikulkutien risteävillä teillä.

Hämeenlinnantien erikoiskuljetusreitti Metsäkylän risteyssillan alitse on päällystetty.
Hämeenlinnantien erikoiskuljetusreitti Metsäkylän risteyssillan alitse on päällystetty.