Liikenne

Nurmijärven turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma

Nurmijärvellä käynnistyi viime syyskuussa turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laatiminen yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Suunnitelman laatimisen yhteydessä on tehty kyselyitä mm. kouluille, asukasyhdistyksille ja liikennöitsijän edustajille. Kyselyillä pyrittiin kartoittamaan vaaranpaikkoja katu- ja maantieverkossa sekä koulujen ympäristöissä. Lisäksi analysoitiin Nurmijärven liikenneturvallisuuden nykytilannetta mm. tutkimalla tapahtuneita liikenneonnettomuuksia, arvioimalla liikenneympäristöä ja maankäyttöä sekä käymällä läpi kunnan ja ELY-keskuksen saamia asukaspalautteita.

Nykytila-analyysin pohjalta toteutettiin maastokäynti, jossa tutustuttiin tunnistettuihin vaaranpaikkoihin ja todettiin, että Nurmijärvellä on monilta osin parannettavaa.

Suunnitelman seuraavassa vaiheessa määritellään liikenneturvallisuudelle tavoitteet sekä Nurmijärven liikenneturvallisuusvisio.

Tavoitteisiin pääsemiseksi ja nykytilanteen ongelmien ratkaisemiseksi laaditaan liikenneympäristön toimenpideohjelma sekä toimintasuunnitelma kunnan liikenneturvallisuustyön tehostamiseksi. Suunnitelma valmistuu kesällä 2020.