Minitalo­rakentaminen

Rantapuiston minitalotontit

Kirkonkylän Rantapuiston alueen asemakaavan muutos on hyväksytty ja tullut voimaan 29.8.2022 (tarkemmat tiedot alueesta ajankohtaiset asemakaavat). Asemakaavan muutoksen myötä alueelta tulee myyntiin 6–12 kpl minitaloille soveltuvia minitontteja.

Rantapuiston alueelle suunniteltiin keskustamaista pientaloasutusta, ns. minitontteja. Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli osoittaa vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ja hankintakustannuksiltaan edullisia pientalotontteja rakentajille, jotka arvostavat asumista keskustan palvelujen ja liikenneyhteyksien äärellä, mutta eivät tarvitse suurta tonttia tai piha-aluetta.

Minitalorakentaminen sopii rakentajalle, joka arvostaa Kirkonkylän palveluiden, joukkoliikenteen ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksien läheisyyttä, mutta ei tarvitse suurta taloa tai pihaa sen ympärille. Alueen tonttien koko vaihtelee, 400–500 m2, ja tontin koosta riippuen sille voi rakentaa noin 80–120 kerrosneliömetrin suuruisen omakotitalon aputiloineen. Käytännössä tämä mahdollistaa erilaiset toteutukset pienestä mummonmökistä 4 h+k+s kokoisiin perheasuntoihin.

Milloin tontit tulevat myyntiin?

Tonttien myyntiaikataulu riippuu asemakaavahankkeen valmisteluaikataulusta sekä kunnallistekniikan rakentamisaikataulusta. Tonttien koot ja mitoitus voivat myös tarkentua osana kaavaprosessia. Asemakaavan odotetaan alustavasti tulevan hyväksymiskäsittelyyn vuoden vaihteessa 2021–2022. Kaavaratkaisusta riippuen kadunrakentaminen ja tarvittava yhdyskuntatekninen huolto toteutetaan erikseen oman aikataulun ja laadittavien katusuunnitelmien mukaan, arviolta vuoden parin kuluessa asemakaavan muutoksen hyväksymisestä.

Miten tonttia haetaan?

Omakotitontteja luovutetaan vuokraamalla tai myymällä tonttihakujen kautta. Tieto tonttien luovutuksesta julkaistaan maanhankinnan toimesta. Ohjeet tontin hakemiseen löytyvät verkkosivuiltamme. Kiinnostuneiden rakentajien kannattaa seurata kaavaprosessin etenemistä ja tonttihakuun liittyvää viestintää. Kohteen hinnoittelusta (alueellinen neliöhinta, €/m2) päätetään kunnan hankkeissa aluekohtaisesti osana päätöksentekoa.