Ajankohtaista

Ilmastotyö, Kaikki

Kunnassa perustettu ilmastotyöryhmä koordinoimaan ja edistämään ilmastotyötä

23.9.2022

Kunta on valtuuston helmikuisella päätöksellä sitoutunut olemaan hiilineutraali kunta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitetta edistämään kuntaan perustettiin ilmastotyöryhmä, joka koordinoi ja edistää kunnan ilmastotyötä niin sopeutumisen kuin hillinnän osalta. Työryhmän jäsenet ovat kunnan eri toimialojen ja liikelaitosten vastuuhenkilöitä. Ilmastotyöryhmä muun muassa ohjaa kasvihuonepäästöjen vähentämiseen liittyvän toimenpidesuunnitelman laatimista, jossa osallistetaan myös eri sidosryhmiä.

Hiilineutraali Nurmijärvi 2035

Hiilineutraali Nurmijärvi 2035 -projektin päätavoitteena on, että vuonna 2035 kunnassa on saavutettu 80 %:n päästövähennys. Projektille on laadittu projektisuunnitelma, jonka kunnan johtoryhmä hyväksyi viime viikolla. Toimintaa koordinoi ympäristötoimiala, teknisen johtajan johdolla. Asiantuntijoina käytetään muun muassa KUUMA-verkostoa ja Uudenmaan liiton ilmastoasiantuntijoita.

Perustettu poikkihallinnollinen ilmastotyöryhmä valmistelee kuntatasoisia ilmastotyön tavoitteita yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Työhön osallistuvat ja myös omalta osaltaan toteuttavat kunnan toimialat ja liikelaitokset, Nurmijärven Sähkö, Nurmijärven Kodit, kunnan palveluntuottajat sekä kuntalaiset, kunnassa toimivat yritykset, järjestöt ja muut toimijat.

Ilmastotyöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran syyskuun lopussa, ja alkaa valmistelemaan kunnalle konkreettisia ilmastotoimia sisältävää toimenpidesuunnitelmaa. Lisäksi tarpeen on laatia kunnalle omat ilmastotyösäännöt, joissa määritellään yhteiset toimintatavat ja roolitukset toimialojen kesken.

Kunnassa tullaan laatimaan myös uuden kuntastrategian myötä ympäristö- ja ilmasto-ohjelma. Kunta toteuttaa edelleen energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimia, KUUMA-kuntien yhteistyötä ja MAL-tavoitteita.

Takaisin listaukseen