Ajankohtaista

Lautakunnat, Opetus ja koulutus, Palveluverkkoselvitys, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Rakentaminen

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle Klaukkalan minipalveluverkolle uuden vaihtoehdon

16.2.2024

Tekninen lautakunta päätti eilisessä kokouksessaan esittää kunnanhallitukselle uutta vaihtoehtoa Klaukkalan minipalveluverkon toteuttamisessa teknisen johtajan Juha Oksasen esittämän toteutusvaihtoehto 2B:n sijaan. Uudessa vaihtoehdossa Klaukkalan koulut rakennettaisiin vaiheittain, mikä teknisen lautakunnan mukaan vähentäisi väistötilakustannuksia, kaavoitustyötä sekä kadunrakentamispaineita ja -kustannuksia. Perusteluina esitettiin muun muassa väistötilojen vähäisempi määrä, kaavoitustyön väheneminen sekä rakentamisen ja talouden hallinnan paraneminen.

Ehdotus Klaukkalan koulujen vaiheittain rakentamisesta

Teknisen lautakunnan esityslistalla esitettiin, että Klaukkalan minipalveluverkon toteutusvaihtoehdoksi valitaan elinkaarimallilla toteutettu vaihtoehto 2B, jota myös sivistyslautakunta esitti tammikuussa kunnanhallitukselle. Pepe Perkiö teki Minna Jokisen kannattamana muutosesityksen, joka voitti äänestyksessä äänin 7–4.

Esitetyt perustelut uudelle vaihtoehdolle

”Ehdotettu vaihtoehto on muutosesityksen mukaan kustannuksiltaan vaihtoehdon 2B kanssa samansuuruinen sekä lisäksi se vähentää väistötilojen tarvetta ja kustannuksia. Kouluratkaisut toteutettaisiin ns. ”normaalilla mallilla”, kunnan taselainalla, eikä esityksen mukaisella elinkaarimallilla. Esitetyt elinkaarimallin kustannuslaskelmat eivät ole uskottavia mm. riskivarausten laskennan ja investointikustannusten vertailun osalta”, sanoo teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pepe Perkiö.

Ehdotuksen etuina esitettiin, että kaavoitustarpeet ja mahdolliset prosessin viiveet vähenevät, ja tonteille jää laajennusvaraa. Kun rakentaminen tapahtuu vaiheittain, on sitä helpompi hallita.

Ehdotuksen mukaan kustannukset vähenisivät, kun selvitään pelkästään Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen väistötiloilla ja kun tenniskenttää ja isoa ulkokenttää ei tarvitse siirtää. Lisäksi säästettäisiin kadunrakentamiskustannuksissa, kun Kuntotien alueen katuverkon liikenne on pienempi. Lainanoton vaiheistaminen olisi uuden vaihtoehdon mukaan kunnan taloudelle parempi vaihtoehto.

Vaihtoehdon etuina esitettiin lisäksi, että Isoniitun koulussa on kaksisarjainen 4.–9. luokat. Lisäksi Viirinlaakson sijainti mahdollistaa turvallisemman ja lyhyemmän koulutien Syrjälän 0.–3. luokkien oppilaille.

Nykyiset vaihtoehdot Klaukkalan minipalveluverkon toteutusvaihtoehdoiksi. Tekninen lautakunta esittää kokonaan uutta vaihtoehtoa.

Uuden vaihtoehdon tilaratkaisut ja rakennusjärjestys

Muutosesityksessä vaihtoehdoksi esitettiin vaiheistettua mallia, jossa tilaratkaisut ja rakennusjärjestys olisivat ao. mukaisia. Oppilasmäärät ovat suuntaa antavia.

Keskustan tilaratkaisun perusajatus ja vaiheistus

a) Syrjälän koulu väistötiloihin.

b) Urheilupuiston koululaisille monikäyttöiset väistötilat sellaiseen paikkaan, että ne palvelevat myös Klaukkalan koulun tulevina väistötiloina.

c) Puretaan ja rakennetaan uusi Urheilupuiston koulu ”3A” (n. 504 lasta Klaukkalan ja Lepsämän kouluista).

d) Klaukkalan koulun sisäilmatilanne huomioidaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet (ylipaineistus, sisäilmapuhdistimet) rakennuksessa siten, että mahdollistetaan koulutyön jatkuminen rakentamisen vaiheistuksen ajan.

e) Klaukkalan koulu kohdassa b mainittuihin Urheilupuiston väitöstiloihin.

f) Puretaan ja rakennetaan uusi Klaukkalan koulu ”pienempi 3B” (Klaukkala, erityis- ja esiopetus, n. 650 lasta).

g) Puretaan Urheilupuiston/Klaukkalan koulun väistötilat.

Viirinlaakson tilat

a) Kaavoitus vauhdilla eteenpäin, asemakaavaluonnosta suurempi tontti huomioitava.

b) Rakennetaan uusi päiväkoti/koulu ”tuunattu 4B” (10 ryhmää, Vendla, Syrjälän, jotka eivät siirry Harjulaan ja Isoniitun 0.–3. luokat, 420 lasta)

Isoniitun tilat

a) Ei laajennustarvetta (4.–6. luokat kaksisarjaiseksi sisältäen Syrjälän 0.-3. luokat. Viirinlaaksossa, Lepsämän yläkoululaiset Urpuun).

Klaukkalan minipalveluverkkoa käsitellään seuraavaksi kunnanhallituksessa 4.3.2024.

 

Esityslistalla olleet muut asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Teknisen lautakunnan 15.2.2024 esityslista

Takaisin listaukseen