Koulun arki

Poissaolot

Poissaolo muun kuin sairauden takia

Jos oppilaalla on perusteltu syy olla poissa koulusta muun kuin sairauden vuoksi, huoltaja anoo hyvissä ajoin etukäteen oppilaalle vapautusta koulunkäynnistä. Luokanvalvoja myöntää vapautuksen enintään kolmeksi päiväksi. Pitempiin poissaoloihin lupa pyydetään rehtorilta. Lomat anotaan Wilma-järjestelmän kautta hakemukset ja päätökset –osiosta.

Oppilas seuraa poissa ollessaan  Wilmasta kotitehtävät-osiota ja oppituntien aiheita ja huolehtii rästiin jääneistä tehtävistä ja  pyytää tukiopetusta tarvittaessa. Oppilaan on etukäteen sovittava poissaolon takia mahdollisesti rästiin jäävien kokeiden suorittamisesta.

Lukukausien päätöspäivät ovat virallisia työpäiviä, joista täytyy anoa vapaata samalla tavoin kuin muistakin työpäivistä.

Todistusta ei koskaan anneta oppilaalle muulloin kuin päätöspäivänä eli päivänä, jolle asiakirja on päivätty. Jos oppilaan huoltaja haluaa, että todistus anotun poissaolon takia postitetaan kotiin, hän toimittaa luokanvalvojalle poissaoloanomuksen mukana postimerkillä varustetun kirjekuoren, jossa on osoite valmiina.

Koulu toivoo, että perheet järjestäisivät yhteiset lomamatkansa koulun loma-aikoina ja ymmärtäisivät, että esim. risteily, kampaajalla käynti tai säännöllinen harrastusaika eivät ole hyväksyttäviä syitä olla poissa koulusta.

Luvattomia poissaoloja ei sallita. Oppilaalla on oikeus jokaiseen oppituntiinsa. Poissa ollessaan hän jää jälkeen tunnilla opituista asioista.

Sairaspoissaolot

Huoltajat ilmoittavat luokanvalvojalle sairaspoissaolot Wilma-viestillä ja selvittävät poissaolot Wilman poissaolomerkinnöissä.

Opettajat merkitsevät Wilmaan oppilaan poissaolot. Jos oppilaalla on selvittämättömiä poissaoloja, opettaja ottaa huoltajaan yhteyttä.