Koulun arki

Hyvät käytänteet


Järjestyssäännöt

Koulumme järjestyssäännöt täydentävät voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana, koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa ja koulumatkoilla.

1. Toisen henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ei saa loukata. Rehti ja ystävällinen käyttäytyminen edistää työrauhaa ja viihtyvyyttä.

2. Koulun alueelta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty ilman opettajan lupaa.

3. Koulun omaisuutta pitää käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon ja viemänsä omaisuuden.

4. Oppitunneille saavutaan ajallaan ja huolehditaan siitä, että mukana ovat tarvittavat työvälineet. Tunneilla ei pidetä ulkovaatteita. Päähineitä ei käytetä ruokalassa eikä koulun tilaisuuksissa. Luokkatilanteessa päähineisiin liittyvistä käytännöistä sovitaan aineenopettajan kanssa.

5. Tunneilla ei syödä, juoda tai käytetä elektronisia laitteita ilman opettajan lupaa. Oppilas jättää puhelimen oppitunnin ajaksi puhelinlaatikkoon tai reppuun. Kuvaaminen tai nauhoittaminen oppitunnilla, koulun sisätiloissa ja koulualueella on kielletty. Luvan kuvaamiseen ja nauhoittamiseen koulussa ja sen alueella antaa koulun rehtori, luokanvalvoja tai opettaja.

6. Ruokalassa noudatetaan hyviä pöytätapoja ja siisteyttä sekä henkilökunnan ohjeita. Ulkovaatteita, päähineitä tai reppuja ei viedä ruokalaan. Ruokalassa ei syödä omia eväitä. Ruokalassa tarjotut ruuat syödään ruokalassa.

7. Energiajuomia ei saa tuoda kouluun eikä nauttia koulun alueella.

8. Tupakkalain mukaisesti tupakkatuotteiden käyttö on kielletty kouluaikana kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä koulussa eikä koulun tilaisuuksissa päihtyneenä eikä tuoda päihteitä koulun alueelle.

9. Polkupyörät ja moottoriajoneuvot sijoitetaan niille osoitetuille alueille. Kulkuvälineet ovat vain kouluun saapumista ja koulusta poistumista varten.

10. Sisätiloissa liikutaan vain kävellen.

11. Vessassa käydään yksin.

12. Jokainen on velvollinen huolehtimaan omalta osaltaan koulun ja sen lähiympäristön siisteydestä. Roskat laitetaan roskakoriin.

Hyvät käytänteet ja hyvä käytös


 • Oppitunti aloitetaan ja lopetetaan täsmällisesti. Myöhästynyt oppilas koputtaa ja ilmoittaa asiallisesti syyn myöhästymiseensä.
 • Ulkovaatteille on naulakot luokkien ulkopuolella. Ulkovaatteet on jätettävä naulakkoon ennen tunneille ja ruokalaan menoa. Koulu ei vastaa kadonneista tavaroista. Pidä huolta kännykästä, avaimista ja muusta omaisuudestasi.
 • Muista säänmukainen pukeutuminen.
 • Yhteisen viihtyvyyden takia koulun tilat pidetään siisteinä. Roskat laitetaan roskikseen.
 • Työrauha: jokainen omalta osaltaan huolehtii siitä, että tunneilla on kaikilla mahdollisuus rauhalliseen työskentelyyn. Kännykän käyttö ja esilläpito oppitunneilla on kielletty, ellei opettajan kanssa muuta ole sovittu.
 • Koulun omaisuutta käsitellään vastuullisesti. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava opettajalle. Tahallisesta vahingonteosta tekijä on korvausvelvollinen.
 • Oppilas saa koulusta käyttöönsä tarvittavat oppikirjat, vihot, Chromebookin sekä viivaimen, kynän ja pyyhekumin. Oppikirjat ja Chromebook ovat koulun omaisuutta. Oppilaan tulee pitää kirjansa siisteinä ja hyväkuntoisina, jotta niitä voidaan käyttää seuraavina vuosina uudelleen. Jos oppikirja tai Chromebook katoaa tai tuhoutuu käyttökelvottomaksi, siitä peritään korvaus.
 • Toisen henkilökohtaisia tavaroita ei saa ottaa.
 • Arvokkaita esineitä tai suuria rahasummia ei kannata tuoda kouluun. Reput, laukut ja arvoesineet otetaan mukaan oppitunneille tai jätetään omaan lukolliseen kaappiin. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.
 • Koulun yleisissä tiloissa on tallentava videovalvonta.
 • Rullaluistimilla ja skeittilaudalla yms. liikutaan vain ulkona.
 • Tapaturman satuttua siitä ilmoitetaan välittömästi lähimmälle koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Tupakkatuotteiden (myös sähkötupakan ja nuuskan) ja kaikenlaisten päihteiden (alkoholi, huumeet) käyttö on kielletty koulun tilaisuuksissa, koulussa ja koulun alueella.
 • Koulutyön aikana sekä työsuunnitelmaan merkityillä retkillä ja opintokäynneillä oppilaat on vakuutettu. Turvallisuussäännöt kerrataan syyslukukauden alkaessa. Oppilas ei kuulu koulun vakuutuksen piiriin poistuessaan luvatta koulun välittömästä läheisyydestä tai opintokäynnillä olevasta oppilasryhmästä.
 • Opintokäyntien jälkeen oppilaat palaavat opettajan mukana takaisin koululle ellei huoltaja tule hakemaan lastaan.

Koulualue ja kouluaika

 • Koulun alue käsittää koulupihan sekä ne rakennukset ja alueet, joissa oppitunteja pidetään.
 • Kouluajaksi katsotaan lukujärjestyksen mukainen työpäivä, poikkeuspäivät ja koulumatkat.
 • Koulun järjestämiä tilaisuuksia ovat opintokäynnit, kerhot, teemapäivät ja –viikot sekä juhlat, joissa kaikissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä.

Kulkuneuvot

Kulkuneuvot on pysäköitävä niille osoitetuille paikoille, ei ajoväylille. Uimahallin P-alueet eivät ole koulun käyttöön!


Löytötavarat

Löytötavarat tulee toimittaa kansliaan, josta niitä voi tiedustella.


Oppilaskaapit

 Oppilaat voivat saada kolmeksi vuodeksi käyttöönsä henkilökohtaisen kaapin. Osa kaapeista on kassakaappimaisella koodilla avattavia, osa lukollisia. Kaapin saa luovuttaa vasta 9. luokan lopulla. Avaimen katoamistapauksessa peritään 40 euron maksu kulujen kattamiseksi.