Koulun arki

Turvallisuus

Turvallisuus

Seitsemän veljeksen koulussa toimii turvallisuustiimi, joka yhdessä rehtorin ja opettajien sekä muun henkilökunnan kanssa toteuttaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen sekä pedagogisen turvallisuuden periaatteita koulun arjessa.  

Lukuvuosittain koulussamme toteutetaan erilaisia turvallisuuteen liittyviä harjoituksia kuten poistumis– ja sisälletuloharjoituksia.

Opettajat ja henkilökunta saavat vuosittain turvallisuuskoulutusta eri osa-alueista.