Koulun arki

Osallisuus


Oppilaskunta

Yläkoulun kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan jäseniä. Oppilaskunnan toiminnan kautta oppilaat voivat vaikuttaa koulun asioihin ja viihtyvyyteen koulussa.

Oppilaat valitsevat vaaleilla oppilaskunnan puheenjohtajan ja sihteerin. Oppilaiden osallisuus ja kiinnostus oman koulun toimintaan ovat erittäin tärkeää koulun kehittämistyötä. Oppilas- ja johtokuntatyöskentely antavat hyviä valmiuksia yhdistys- ja kokoustoimintaan myös tulevaisuutta varten.


Lukuvuonna 2023–2024 oppilaskuntaa ohjaavat Kati Korppi ja Satu Puhakka.