Ikäihmisten palveluopas

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (KEUSOTE)

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus – asiakasohjaus

Ota yhteyttä neuvontaan ja ohjaukseen, jos sinua askarruttaa jokin omaan tai läheisen ihmisen ikääntymiseen, arkeen tai toimintakykyyn liittyvässä asiassa.
Puhelinpalvelussa voit keskustella asiasta ammattilaisen kanssa ja saada neuvontaa tilanteen ratkaisemiseksi tai ohjeita kotona asumista tukevien ja helpottavien palveluiden löytämiseksi sekä käynnistämiseksi. Voit halutessasi jättää takaisinsoiton, jolloin soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan arkipäivän aikana. Palvelu on maksuton.
Puhelinpalvelu: puh. 019 226 0403, ma-to klo 8-15, pe klo 8-13

Nurmijärven palvelupiste, Nurmijärven terveysasema, Sairaalatie 2, 01900 Nurmijärvi.
Keusoten terveysasemien asiakaspalvelupisteet (potilastoimistot) pysyvät toistaiseksi edelleen suljettuina koronatilanteesta johtuen. Muuten palvelut jatkuvat ennallaan.

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7

Akuutin traumaattisen kriisin kohdatessa voit ottaa yhteyttä Sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Akuutilla traumaattisella kriisillä tarkoitetaan äkillistä ja yllättävää tapahtumaa, johon ei ole voinut varautua. Tällaisia ovat esim. läheisen kuolema, läheisen itsemurhayritys, onnettomuudet ja tulipalot, puh. 019 711 0721. Avoinna 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Lisätietoa palvelusta: Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys

Diabetes -hoito on lopetettu aiemmin toteutetussa muodossaan ja se siirtyy normaalin terveydenhuollon kautta hoidettavaksi.

Hoitoapua kotiin

Kotiapupalvelu on ei-hoidollista palvelua, kuten asiointiapua, pyykinpesussa, peseytymisessä ja siivouksessa avustamista. Palvelu on ensisijaisesti paljon palveluita tarvitseville kotihoidon tai kodinhoidon tuen asiakkaille. Voidaan myöntää myös asiakkaille, joiden katsotaan selkeästi hyötyvän ei hoidollisista palveluista.

Tehostettu kotikuntoutus on tavoitteellista, asiakkaan kotona tapahtuvaa kuntouttavaa toimintaa asiakkaille, joiden kyky selviytyä arjessa on äkillisesti heikentynyt (esim. sairaus, kaatuminen).

Kotihoito on säännöllistä asiakkaan kotiin vietävää hoiva- ja hoitoapua. Se sisältää tarvittavan sairaanhoidollisen avun, henkilökohtaisen hoivan ja kodin asianmukaisista olosuhteista huolehtimisen.

Kuntoutuskeskus

Keusoten kuntoutuskeskuksen palvelut jakautuvat vaativaan osastokuntoutukseen ja ikäihmisille suunnattuun kuntouttavaan osastotoimintaan. Kuntoutukseen tullaan lääkärin lähetteellä.

Vaativa osastokuntoutus

Keusoten kuntoutuskeskuksessa hoidetaan sekä neurologisista- että liikunta- ja tukielinsairauksista kärsiviä potilaita vaativan kuntoutuksen osastoilla. Potilaat tulevat vaativaan osastokuntoutukseen sairastumisen, vammautumisen tai leikkauksen jälkeen.

Geriatrinen kuntoutus

Ikäihmisille järjestetään Keusoten kuntoutuskeskuksessa kuntouttavaa osastotoimintaa eli geriatrista kuntoutusta.

Yhteystiedot:
Aulaneuvonta puh. 050 497 3002
Kuntoutusosastojen koordinaattori puh. 050 497 1046
Keusoten vaihde (ma-pe klo 8-16), puh. 019 711 0000
Käyntiosoite: Kiljavantie 539 A, 05250 Kiljava

Kotona asumista tukevat palvelut

Arjen selviytymistä tukevien palvelujen lähtökohtana on toimivan arjen turvaaminen asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Palvelut järjestetään pääasiassa yksityisten palvelutuottajien toimesta. Pääasiassa asiakas maksaa palvelunsa itse tehden suoraan sopimuksen palvelusta palvelutuottajan kanssa. Palvelujen järjestämisessä voidaan hyödyntää palvelusetelijärjestelmää, Kotiapupalvelua tai sitä vastaavaa palveluratkaisua sekä palvelujen kilpailutusta, joiden kautta mahdollistetaan asiakkaiden palvelujen käyttö sekä palvelutuottajien riittävä palvelutarjonta. Rintamaveteraaneille ja vaikeavammaisille henkilöille palvelut ovat pääasiassa maksuttomia.

Ateriapalvelut

Kotiin kuljetetun aterian voi hankkia yksityisasiakkaana suoraan haluamaltaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Asiakas maksaa aterian ja toimituskustannukset itse.

Palveluntuottajia:

Kauppapalvelut

Kauppapalvelu on yksityisten yritysten tuottamaa palvelua, joka sisältää ruuan ja kaupan valikoimiin kuuluvien päivittäistavaroiden tilauksen, keräilyn ja kotiinkuljetuksen. Tupakka- ja alkoholituotteita kauppapalvelun kautta ei voi tilata. Kauppapalvelu on useimmiten itse ostettava palvelu, mutta joissain tilanteissa kauppapalvelu voidaan myöntää kuntayhtymän järjestämänä tukipalveluna.

Kauppapalvelun voi tilata haluamaltaan palveluntuottajalta. Asiakas maksaa ostosten keräily- ja kuljetusmaksun itse.

Palveluntuottajia:

Kotiapupalvelu on ei-hoidollista palvelua, kuten asiointiapua, pyykinpesussa, peseytymisessä ja siivouksessa avustamista. Palvelu on ensisijaisesti paljon palveluita tarvitseville kotihoidon tai kodinhoidon tuen asiakkaille. Voidaan myöntää myös asiakkaille, joiden katsotaan selkeästi hyötyvän ei hoidollisista palveluista.

Siivouspalvelut

Siivouspalvelu helpottaa arkea toimintakyvyn heikentyessä. Siivouspalvelu on tavallisesti itse ostettava palvelu, mutta joissain tilanteissa siivousapua voidaan myöntää kuntayhtymän järjestämänä tukipalveluna.

Palvelun voi saada edullisempaan arvonlisäverottomaan hintaan silloin, kun siivousapu on tarpeen esimerkiksi iän tai sairauden aiheuttaman toimintakyvyn alenemisen vuoksi.

Asiakkaan tulee itse tarkistaa palveluntuottajalta, onko tällä oikeus myydä palvelu arvonlisäverottomana. Siivouspalvelu on itse ostettuna palveluna verovähennyskelpoinen.

Turvapalvelut

Turvapalvelu sisältää kotiin asennettavan turvapuhelinlaitteen ja ympärivuorokautisen hälytyspäivystyksen sekä tarvittavat auttamiskäynnit. Turvapuhelimeen on liitettävissä myös erilaisia lisälaitteita ja -palveluita. Palvelun tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Palvelu on useimmiten itse hankittava palvelu, mutta joissain tilanteissa palvelu voidaan myöntää kuntayhtymän järjestämänä tukipalveluna. Apua, ohjeita ja lisätietoja saat ikääntyneiden asiakasohjauksesta, puh. 019 226 0403 ma-to klo 8-15, pe klo 8-13. Turvapuhelinpalvelun voi hankkia itse suoraan palveluntuottajalta. Turvapuhelimesta ja muista turvalaitteista saat tietoa Addsecuren verkkosivuilta tai puhelimitse 010 408 8117 (ma-pe klo 8-18)

Muistiasiat

Muistiin liittyvissä ongelmissa asukkaat, jotka asuvat kotona ja joilla ei ole kotihoidon palveluita ottavat yhteyden omaan terveyskeskukseen. Terveyskeskuksessa tehdään muistitutkimuksiin liittyvät alkukartoitukset. Alkukartoitusten perusteella hoitotiimi päättää jatkotoimista, joita voivat olla mm. lähete geriatriseen keskukseen tai sairaalaan lisäselvittelyjä varten tai seuranta. Kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden asukkaiden osalta alkukartoitukset tekee yksikön hoitaja, joka konsultoi lääkäriä ja jonka kautta tehdään lisäselvitykset.

Muistiin liittyvät ongelmat, kun asut kotona etkä ole kotihoidon asiakkuudessa:
Terveyskeskus, keskitetty ajanvaraus puh. 019 226 0505, ma-su klo 8-20.

Muistiin liittyvät ongelmat, kun olet kotihoidon asiakkuudessa tai asut asumispalveluyksikössä: Alkukartoitukset tekee yksikön/kotihoidon hoitaja, joka on yhteydessä lääkäriin mikäli lisäselvityksiä tarvitaan.

Yleisissä muistiin liittyvissä kysymyksissä:
Ikääntyneiden neuvonta ja ohjaus, puh. 019 226 0403, ma-to klo 8-15, pe klo 8-13
neuvonta.ikaihmiset@keusote.fi

Muistisairauden tunnistamisen ja hoidon käynnistämisen jälkeen asiakas ja hänen läheisensä saavat tukea kotiin arjen ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Tässä apuna toimivat muistikoordinaattorit.

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, sairaan tai vammaisen henkilön erityisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki on lakisääteinen palvelukokonaisuus, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja vapaapäivistä, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista. Omaishoidon tuki voidaan myöntää kuntayhtymän määrittelemien myöntämisperusteiden täyttyessä. Omaishoidontuesta laaditaan sekä omaishoitajaa että kuntayhtymää sitova omaishoitosopimus.

Omaistaan tai läheistään hoitavan on mahdollista saada ohjausta, neuvontaa ja tarvittavia palveluja myös silloin, kun omaishoidontuki ei tule kyseeseen.
Omaishoidon sosiaaliohjaajat: puh. 050 497 2071, puh.050 497 2088
Sähköposti: etunimi.sukunimi@keusote.fi

Käyntiosoite: Sairaalantie 2, Huone 34, 01900 Nurmijärvi
Asiakastapaamiset ajanvarauksella.
Postiosoite: Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä, Nurmijärvi,
Geriatrinen keskus, omaishoito, PL 46, 05801 Hyvinkää

Palveluseteli

Palvelusetelin myöntäminen edellyttää aina ensin palvelutarpeen arvioinnin tekemistä. Voit tiedustella mahdollisuutta palveluseteliin Keusoten ikäihmisten asiakasohjauksesta puh. 019 226 0403, ma–to klo 8–15, pe klo 8–13. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää ikäihminen itse tai hänen läheisensä ikäihmisten asiakasohjauksesta. Asiakasohjaus neuvoo myös palveluseteleiden käytössä.

Palvelusetelit ovat vaihtoehto omalle palvelutuotannolle ja niiden avulla on tarkoitus täydentää kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa. Ensivaiheessa tavoitteena on laajentaa palveluseteleiden käyttöä ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa.

Palvelusetelin avulla voi hankkia kuntayhtymän määrittelemiä palveluja palvelusetelitoimintaan hyväksytyiltä yksityisiltä palveluntuottajilta palvelusuunnitelman mukaisesti. Huomioithan, että palveluseteleitä ei myönnetä terveydenhuollon palveluihin.

Apuvälinepalvelut

Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan terveysasemilla toimivat apuvälinepalvelupisteet ovat avoinna ma-ke klo 12:30-14, to klo 15-17 ja pe klo 10-11:30. Nämä apuvälinepalvelupisteet ovat avoinna joka arkipäivä ja kerran viikossa myös virka-ajan jälkeen. Hyvinkään Alueellisen apuvälineyksikön, joka toimii Hyvinkään sairaalassa, ja Pornaisten apuvälineyksikön palveluajat säilyvät ennallaan.

Ota yhteyttä apuvälinepalveluihin:
Puh. 019 226 0202, voit jättää takaisinsoittopyynnön.
Sähköisesti Nettipalvelun avulla www.keusote.fi/nettipalvelu

Keusoten alueen apuvälinepalvelupisteissä tuotetaan perustason palveluita lähellä asukasta. Apuvälineen lainaus ja käytön opastus perustuu aina yksilölliseen tarpeen arviointiin. Tyypillisimpiä lainattavia apuvälineitä ovat liikkumisen apuvälineet, kuten kyynärsauvat, kävelytelineet ja pyörätuolit, sekä peseytymisen ja hygienian apuvälineet, esimerkiksi suihkutuolit ja wc-korottajat. Apuvälinepalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Lisätietoja apuvälinepalveluista: Apuvälinepalvelut – Keski-Uudenmaan Sote (keusote.fi).

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikkeet voi tilata joko sähköisellä lomakkeella verkkosivuiltamme osoitteessa www.keusote.fi/hoitotarvikejakelu tai puh. 019 2260 201.
Numerossa on takaisinsoittopalvelu. Järjestelmä ei edellytä vahvaa tunnistautumista.
Jatkossa hoitotarvikkeet toimitetaan koko Keusoten alueella ensisijaisesti suoraan asiakkaan valitsemaan pakettiautomaattiin. Mikäli asiakkaalla on rajoitteita toiminta- tai liikkumiskyvyssä, voidaan tapauskohtaisesti sopia hoitotarvikkeiden toimittamisesta suoraan kotiin. Toiminnan keskittäminen mahdollistaa hoitotarvikkeiden tilauksen vuorokauden ympäri asiakkaalle sopivana ajankohtana.

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella.

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointi-, virkistys ja vapaa-ajan matkoihin. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaanhoitoon liittyviin matkoihin, joihin on mahdollisuus saada korvaus Kansaneläkelaitokselta kela.fi/matkat. Apua, ohjeita ja lisätietoja saat ottamalla yhteyttä ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen.

Lisätietoja/yhteydenotot:
Ikäihmisten neuvonta, puh. 019 226 0403 ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13
Vammaispalvelujen neuvonta, puh. 019 226 0433 ma-pe klo 9-14

Perhehoito

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoidossa päivittäisestä hoivasta ja huolenpidosta vastaa valmennuksen saanut perhehoitaja. Perhehoito toteutuu useimmiten perhehoitajan kotona. Mahdollisuus osallistua perheen arkeen omien voimavarojen ja halun mukaan tukee toimintakykyä ja luo ikä-ihmiselle elämänlaatua.

Perheessä eläminen antaa usein ikäihmiselle virikkeitä.

Perhehoito (koko Keusoten alue), Sairaalakatu 1, 05850 Hyvinkää, puh. 050 497 2080

Päiväkeskukset ja päivätoiminta

Ikääntyneiden päivätoimintaryhmien järjestäminen jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa 2021 vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi. Ikääntyneiden päivätoiminta on suljettu toistaiseksi ja päivätoiminta toteutuu kotiin vietynä supistettuna palveluna. Palvelu kohdistetaan eniten tukea tarvitseville päivätoiminnan asiakkaille.

Päivätoiminnan henkilökunta ottaa yhteyttä puhelimitse päivätoiminnan asiakkaisiin, omaishoitajiin ja omaisiin sopiakseen asiakaskäynnit. Päivätoiminnan työntekijän toteuttama kotiin vietävä virkistyskäynti on kestoltaan 2 tuntia.

Omaishoitaja voi käyttää tämän ajan lepoon ja virkistäytymiseen. Hoitaja huolehtii käynnin aikana mm. asiakkaan henkilökohtaisesta hoivasta ja muista yhdessä sovituista asioista. Kotiin annettavassa palvelussa kertakäynnin hinta on 12 euroa.
Seuraamme tiiviisti koronapandemian etenemistä Keusoten alueella. Tilanteen muuttuessa olemme asiakkaisiin yhteydessä.

Yhteydenotto päivätoiminnan työntekijöihin:

  • Hyvinkää, puh. 050 497 2111
  • Nurmijärvi, Klaukkala, puh. 050 497 2104 ja Kirkonkylä puh. 050 497 5432
  • Tuusula, puh. 050 497 2858

Päivätoiminta on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa. Tärkeä osa on sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaisryhmän tuki sekä asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen. Päivätoimintapäivään sisältyy tarvittaessa yksilöllistä apua ja hoivaa toimintakykyä tukien. Päivätoiminnassa huolehditaan asiakkaiden lääkehoidosta tai muusta sairaanhoidollisesta palvelusta yksilöllisellä harkinnalla laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa asiakkaalla on lepomahdollisuus.

Kirkonkylä: Toreeni, Rajamäentie 9 A, puh. 050 497 5432
Klaukkala: Suopolku 3, p. 050 497 2104. Arkisin klo 8- 15

Veteraaniasiat

Rintamaveteraanipalveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.

Käyntiosoite: Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi.
Puh. 019 226 0403 ma–to 8–15, pe 8–13
Sähköposti: neuvonta.ikaihmiset@keusote.fi

Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt.

Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen
puh. 050 497 0721.

Ympärivuorokautinen asuminen

Keusoten ikääntyneiden asumispalvelujen kokonaisuuteen sisältyvät palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, laitoshoito ja lyhytaikainen hoito.

Asumispalvelua voidaan järjestää kuntayhtymän tai yksityisen palveluntuottajan tuottamana. Ympärivuorokautiset asumispalvelut on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, jotka tarvitsevat säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoidollista apua ympärivuorokautisesti, eivätkä he selviydy omassa kodissa asumista tukevien palvelujen turvin.

Yhteystiedot: puh. 050 497 2020,
Ostoasumispalvelut puh. 050 497 1998

Koti TV

Koti TV on katsojille maksuton TV-kanava, joka tarjoaa ikäihmisille liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä joka arkipäivä klo 11–13.

Koti TV -kanavasta kannattaa kertoa omille senioriläheisille ja auttaa heitä löytämään kanava omasta televisiostaan.

Koti TV näkyy Keusoten jäsenkunnissa

  • antenni-tv:ssä kanavalla 33,
  • DNA:n kaapeli-tv:ssä kanavalla 66,
  • Ålcomin partner-operaattoreiden kanavalla 99.

Nettiä käyttävät voivat seurata lähetystä suorana: www.kotitv.fi


Huom! Oppaan tiedot perustuvat 31.8.2021 voimassa olleisiin tietoihin.