Ikäihmisten palveluopas

Oikeusturva ja taloudellinen tuki

Edunvalvonta

Keski-Uudenmaan edunvalvonta
Asiakaspalvelu puh. 0295 0000 on avoinna ma-pe klo 8.00 – 16.15.

Tapaamiset edunvalvojien ja edunvalvontasihteereiden kanssa on sovittava erikseen.
Muina viraston aukioloaikoina puh. 029 56 52500 (vaihde)
Sähköposti: keski-uusimaa.edunvalvonta@oikeus.fi

Edunvalvontavaltuutus -asiakirja

Edunvalvontavaltuutus on edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoito. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.
Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja nimeää jo ennalta valtuutetun henkilön hoitamaan asioitaan. Valtuutus vahvistetaan vasta, kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan itse. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto.

Digi- ja väestötietovirasto, Helsinki, Lintulahdenkuja 2, 00530 HELSINKI, 2. kerros

Palveluajat
Toistaiseksi asiakaspalvelua saa vain ajanvarauksella.
ma-pe klo 9.00 – 16.15
Holhous ja edunvalvonta, puh. 0295 536 256

Nurmijärven seurakunnan velkaneuvonta

Aika on hyvä varata jo viikkoa ennen ajateltua tapaamispäivää. Mikäli tapaamisessa on aihetta laskujen maksamiseen, niiden käsittelyyn on syytä varata ainakin viisi työpäivää. Jos tapaamisessa keskustellaan taloudestasi, ole hyvä ja varaa mukaasi:

  • Tiliote ja yhteenveto tuloista sekä menoista
  • Viimeisin toimeentulotukipäätös
  • Akuutit laskut

Vanhustyön sosiaalityöntekijä puh.050 497 2064
Diakoniatyöntekijät: Diakoniatyöntekijät ovat tavoitettavissa: nimi@evl.fi

Rajamäki: Sari Pulli puh. 044 717 0796
Kirkonkylä: Hanna Alava puh. 040 760 2607, Tuula Moström 050 307 2982
Klaukkala: Satu Mäkinen puh. 050 367 9671, Johanna Tontti puh. 050 560 9847,
Saija Väätäinen puh. 050 430 8420
Johtava diakoni: Tero Konttinen puh. 040 829 3411

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto

keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

Oikeudellista puhelinneuvontaa antavat julkiset oikeusavustajat maksutta yksinkertaisissa asioissa. Puhelinneuvo on lyhyt, kertaluonteinen apu asiakkaan omaan oikeudelliseen ongelmaan. Ennen neuvon antamista tehdään esteellisyystarkastus. Oikeusaputoimisto arvioi, voidaanko neuvo antaa vai ohjataanko asiakas varaamaan aika oikeusaputoimistoon. Oikeusavustaja soittaa sinulle 0295-alkuisesta numerosta.

Puhelinneuvontaan tulee tehdä ajanvaraus ajanvarausnumerosta 029 56 60230.

Testamentti

Ota yhteyttä omaan pankkiin tai perhe- ja jäämistöoikeuteen erikoistuneeseen asianajotoimistoon.

Poliisi

Nurmijärven poliisiasema, Keskustie 2A, 01900 Nurmijärvi.
Meillä voi hakea passia, henkilökorttia ja muita lupia, pois lukien aseluvat. Otamme vastaan myös löytötavaroita. Suosittelemme asiointia verkossa sekä palveluajan varausta passi- ja henkilökorttiasioissa ennakkoon.
Vaihde puh. 0295 430 291, ma–pe klo 8.00–16.15

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä potilasasiamies. Potilaslaissa säädetään potilaan asemasta terveydenhuollossa, kuten potilaan oikeudesta hyvään hoitoon ja kohteluun, pääsystä hoitoon sekä potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeudesta. Potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten palveluntuottajien lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältävät oikeudelliset periaatteet.

Potilasasiamies puh. 040 833 5528,
ma klo 12.00-15.00, ti-to klo 9.00-12.00

Sosiaaliasiamies puh. 040 027 7087
ma klo 12.00-15.00, ti–to klo 9.00-12.00

Kotipalvelua ilman arvonlisäveroa

Ensin on selvitettävä omassa asuinkunnassa rekisteröityneet yksityiset sosiaalipalvelujen tarjoajat ja valitaan oma palveluntuottaja tästä ryhmästä. Palveluntuottajan kanssa tehdään yhdessä palvelusopimus. Palveluntarvitsija kertoo ja kuvailee, miten oma toimintakyky on huonontunut ja minkälaista apua tarvitsee. Kyseessä voi olla avun tarve esimerkiksi lonkkaleikkauksen jälkeen tai tilanteessa, jossa omaishoitajana uupuu tai jos muistisairaus lisää avun tarvetta. Virallisia lausuntoja tai lääkärintodistuksia ei tarvita. Oma arvio on tarpeellinen. Tämän jälkeen määritellään, mitä palveluja tarvitsee ja kuinka usein, esimerkiksi siivous- tai kylvetysapua. Tämän jälkeen palveluntuottaja päättää mahdollisuudesta alvittomaan hintaan palveluissa.

Valtakunnallisella ELIAS.fi-nettitorilla on hakupalvelu palvelunmyyjistä kunnittain, joilla on oikeus myydä sosiaalipalveluja eli arvonlisäverotta kotipalvelun tukipalveluja. Lähde ja lisätietoa: www.elias.fi, ja www.ytj.fi, www.vero.fi
Arvonlisäverolaki § 37

Kela

Kansaneläkelaitos, Nurmijärven toimisto,
Keskustie 2, 01900 Nurmijärvi.
Avoinna ma-pe klo 9.00-16.00
Puh. 020 6350240

Hoivailmoitus

Kun olet huolissasi läheisestäsi tai muun ihmisen elämäntilanteesta ja haluat, että hänen tuen tarpeita arvioidaan sosiaalihuollossa. Tehdään ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioinnista.

  • voidaan tehdä tarvittaessa nimettömänä.
  • voidaan tehdä toisen henkilön suostumuksella tai ilman suostumusta.
  • voidaan tehdä erillisellä lomakkeella.

Kiireellisissä tilanteissa ole yhteydessä puhelimitse sosiaalipäivystykseen
puh. 019 226 0400. Aukioloajat arkisin ma−to 8−15, pe ja arkipyhien aatot klo 8−13.

Aukioloaikojen ulkopuolella Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys puh. 019 711 0721

Nurmijärven Kodit Oy

Kauppanummentie 2, 01900 Nurmijärvi.
Asiakaspalvelu; asiakaspalvelu@nurmijarvenkodit.fi, puh. 040 317 4457

Palveluajat ma-pe klo 9-12; asuntotiedustelut, vuokrasopimukset, autopaikat, saunavuorot. Vuokranmaksuasiat; vuokravalvonta@nurmijarvenkodit.fi

Nurmijärven Kodit Oy tarjoaa vuokrakoteja Nurmijärven Kirkonkylässä, Klaukkalassa, Rajamäellä, Perttulassa ja Röykässä. Nurmijärvi Kodit ry:llä on Nurmijärvellä yli 1800 vuokrakotia. Yhtiön omistaa Nurmijärven kunta.


Huom! Oppaan tiedot perustuvat 31.8.2021 voimassa olleisiin tietoihin.